Notice: Undefined index: in /www/dev_wordpress_www/www/dev.wiosna.org.pl/public/wp-content/themes/wp-bootstrap-starter/template-parts/content.php on line 17
27.04.2018

Zapytanie ofertowe – nr 27.04/WII/2018/A

W związku z realizacją projektu „WIOSENNY INKUBATOR INNOWACJI” zapraszamy do złożenia oferty na realizację usługi cateringowej dla uczestników doradztwa grupowego.

Szczegółowe wymagania znajdują się w załączonym poniżej formularzu.

Ofertę można przesłać e-mailem (skan własnoręcznie podpisanej oferty wraz z oświadczeniem o braku powiązań z zamawiającym) na adres: [email protected] lub złożyć osobiście w siedzibie Stowarzyszenia WIOSNA, ul. Berka Joselewicza 21, 31-031 Kraków lub przesłać pocztą/kurierem na w/w adres do dnia 02.05.2018 r. (liczy się data wpływu).Notice: Undefined index: in /www/dev_wordpress_www/www/dev.wiosna.org.pl/public/wp-content/themes/wp-bootstrap-starter/template-parts/content.php on line 17
27.04.2018

Zapytanie ofertowe – nr 27.04/WII/2018

W związku z realizacją projektu „WIOSENNY INKUBATOR INNOWACJI” zapraszamy do złożenia oferty na realizację usługi noclegowej wraz ze śniadaniem dla uczestników doradztwa grupowego.

Szczegółowe wymagania znajdują się w załączonym poniżej formularzu.

Ofertę można przesłać e-mailem (skan własnoręcznie podpisanej oferty wraz z oświadczeniem o braku powiązań z zamawiającym) na adres: [email protected]
lub złożyć osobiście w siedzibie Stowarzyszenia WIOSNA, ul. Berka Joselewicza 21, 31-031 Kraków lub przesłać pocztą/kurierem na w/w adres do dnia 02.05.2018 r. (liczy się data wpływu).Notice: Undefined index: in /www/dev_wordpress_www/www/dev.wiosna.org.pl/public/wp-content/themes/wp-bootstrap-starter/template-parts/content.php on line 17
29.03.2018

zapytanie ofertowe nr 29.03/WII/2018

W związku z realizacją projektu „WIOSENNY INKUBATOR INNOWACJI” zapraszamy do złożenia oferty na realizację usługi szkolenia e-learningowe dla uczestników projektu.

Szczegółowe wymagania znajdują się w załączonym poniżej formularzu.

Ofertę można przesłać e-mailem (skan własnoręcznie podpisanej oferty wraz z kompletem dokumentów) na adres: [email protected]
lub złożyć osobiście w siedzibie Stowarzyszenia WIOSNA, ul. Berka Joselewicza 21, 31-031 Kraków lub przesłać pocztą/kurierem na w/w adres do dnia 06.04.2018 r. (liczy się data wpływu).Notice: Undefined index: in /www/dev_wordpress_www/www/dev.wiosna.org.pl/public/wp-content/themes/wp-bootstrap-starter/template-parts/content.php on line 17
28.03.2018

zapytanie ofertowe nr 28.03/WII/2018

W związku z realizacją projektu „WIOSENNY INKUBATOR INNOWACJI” zapraszamy do złożenia oferty na realizację usługi trener/moderator doradztwa grupowego dla innowatorów w fazie testowania innowacji.

Szczegółowe wymagania znajdują się w załączonym poniżej formularzu.

Ofertę można przesłać e-mailem (skan własnoręcznie podpisanej oferty wraz z kompletem dokumentów) na adres: [email protected]
lub złożyć osobiście w siedzibie Stowarzyszenia WIOSNA, ul. Berka Joselewicza 21, 31-031 Kraków lub przesłać pocztą/kurierem na w/w adres do dnia 05.04.2018 r. (liczy się data wpływu).Notice: Undefined index: in /www/dev_wordpress_www/www/dev.wiosna.org.pl/public/wp-content/themes/wp-bootstrap-starter/template-parts/content.php on line 17
19.03.2018

Zapytanie ofertowe – nr 19.04/WII/2018

W związku z realizacją projektu „WIOSENNY INKUBATOR INNOWACJI” zapraszamy do złożenia oferty na realizację usługi noclegowej wraz ze śniadaniem dla uczestników doradztwa grupowego.

Szczegółowe wymagania znajdują się w załączonym poniżej formularzu.

Ofertę można przesłać e-mailem (skan własnoręcznie podpisanej oferty wraz z oświadczeniem o braku powiązań z zamawiającym) na adres: [email protected]
lub złożyć osobiście w siedzibie Stowarzyszenia WIOSNA, ul. Berka Joselewicza 21, 31-031 Kraków lub przesłać pocztą/kurierem na w/w adres do dnia 25.04.2018 r. (liczy się data wpływu).Notice: Undefined index: in /www/dev_wordpress_www/www/dev.wiosna.org.pl/public/wp-content/themes/wp-bootstrap-starter/template-parts/content.php on line 17
19.03.2018

Zapytanie ofertowe – nr 19.04/WII/2018

W związku z realizacją projektu „WIOSENNY INKUBATOR INNOWACJI” zapraszamy do złożenia oferty na realizację usługi noclegowej wraz ze śniadaniem dla uczestników doradztwa grupowego.

Szczegółowe wymagania znajdują się w załączonym poniżej formularzu.

Ofertę można przesłać e-mailem (skan własnoręcznie podpisanej oferty wraz z oświadczeniem o braku powiązań z zamawiającym) na adres: [email protected]
lub złożyć osobiście w siedzibie Stowarzyszenia WIOSNA, ul. Berka Joselewicza 21, 31-031 Kraków lub przesłać pocztą/kurierem na w/w adres do dnia 25.04.2018 r. (liczy się data wpływu).Notice: Undefined index: in /www/dev_wordpress_www/www/dev.wiosna.org.pl/public/wp-content/themes/wp-bootstrap-starter/template-parts/content.php on line 17
01.02.2018

zapytanie ofertowe nr 1/WII/2018

W związku z realizacją projektu „WIOSENNY INKUBATOR INNOWACJI” zapraszamy do złożenia oferty na realizację usługi polegającej na indywidualnym doradztwie dla Innowatorów w fazie testowania innowacji.

Szczegółowe wymagania znajdują się w opisie przedmiotu zamówienia.

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy

Ofertę można przesłać e-mailem (skan własnoręcznie podpisanej oferty wraz z kompletem dokumentów) na adres: [email protected]

lub złożyć osobiście w siedzibie Stowarzyszenia WIOSNA, ul. Berka Joselewicza 21, 31-031 Kraków lub przesłać pocztą/kurierem na w/w adres do dnia 08.02.2018 r. (liczy się data wpływu).Notice: Undefined index: in /www/dev_wordpress_www/www/dev.wiosna.org.pl/public/wp-content/themes/wp-bootstrap-starter/template-parts/content.php on line 17
12.09.2017

Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją projektu nr MEN/2016/DWKI/1277 pn. „Rozwój metody tutoringu w AKADEMII PRZYSZŁOŚCI” i przygotowanym zapytaniem ofertowym, na wybór wykonawców:

Przedmiotem zamówienia jest:
1. Wykonywanie prac programistycznych;
2. Dokumentowanie bieżących prac i wyników;
3. Uzupełnianie dokumentacji technicznej systemu związanej z rozwijanym oprogramowaniem

Ad 1. Zadania wykonywane w ramach prac programistycznych:

a) Rozwój systemu Akademii Przyszłości (AP), poprzez rozszerzenie funkcjonalności portalu (120h) – zakres prac obejmuje m.in.:
Konfigurację systemu umożliwiająca prace tutorów w roku szkolnym 2017/2018
Konfigurację systemu umożliwiająca dodanie nowych grup użytkowników
b) Konfiguracja platformy e-learningowej moodle oraz synchronizacja portalem Akademii Przyszłości (160h pracy)

Na podstawie otrzymanych ofert od wykonawców, Beneficjent wybrał: Firmę KAMBU, która złożyła najkorzystniejszą ofertę złożoną 14.09.2017r. W związku z tym, skontaktujemy się z : Firmę KAMBU w celu podpisania umowy.Notice: Undefined index: in /www/dev_wordpress_www/www/dev.wiosna.org.pl/public/wp-content/themes/wp-bootstrap-starter/template-parts/content.php on line 17
17.08.2017

Zapytanie ofertowe – wybór wykonawcy

W związku z realizacją projektu nr MEN/2016/DWKI/1277 pn. „Rozwój metody tutoringu w AKADEMII PRZYSZŁOŚCI” i przygotowanym zapytaniem ofertowym, na wybór wykonawców:

1. Wydruk oraz dystrybucja książeczki dla rodziców i opiekunów ze wskazówkami i materiałami do pracy z dzieckiem

Na podstawie otrzymanych ofert od wykonawców, Beneficjent wybrał: Drukarnię Papillon, która złożyła najkorzystniejszą ofertę, która została złożona 16.08.2017r. W związku z tym, skontaktujemy się z Drukarnią Papillon w celu podpisania umowy.Notice: Undefined index: in /www/dev_wordpress_www/www/dev.wiosna.org.pl/public/wp-content/themes/wp-bootstrap-starter/template-parts/content.php on line 17
27.07.2017

Informacja o wybraniu Wykonawcy

Kraków 27.07.17

Nazwa Zamawiającego: Stowarzyszenie WIOSNA

Tytuł projektu: Małopolskie Talenty

Przedmiot zamówienia – 5/MT/

Opracowanie wyników badań uzdolnień kierunkowych 1600 uczniów zrekrutowanych w projekcie Małopolskie Talenty, poprzez:

· Przygotowanie merytorycznego i technicznego zaplecza oceny testów i analizy wyników;

· Weryfikacja testów i archiwizacja danych 1600 uczniów zrekrutowanych w projekcie;

Rozstrzygnięcie – wybrano wykonawcę

Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych Uniwersytet Jagielloński, Gołębia 24 31-007 Kraków