27.07.2017

Informacja o wybraniu Wykonawcy

Kraków 27.07.17

Nazwa Zamawiającego: Stowarzyszenie WIOSNA

Tytuł projektu: Małopolskie Talenty

Przedmiot zamówienia – 5/MT/

Opracowanie wyników badań uzdolnień kierunkowych 1600 uczniów zrekrutowanych w projekcie Małopolskie Talenty, poprzez:

· Przygotowanie merytorycznego i technicznego zaplecza oceny testów i analizy wyników;

· Weryfikacja testów i archiwizacja danych 1600 uczniów zrekrutowanych w projekcie;

Rozstrzygnięcie – wybrano wykonawcę

Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych Uniwersytet Jagielloński, Gołębia 24 31-007 Kraków