Oświadczenie Zarządu Stowarzyszenia WIOSNA z dnia 24 czerwca 2019 r.

Realizując ustalenia przyjęte 19 i 20 czerwca 2019 roku podczas Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia WIOSNA, jego nowo wybrany Zarząd w składzie Anna Wilczyńska (Prezes Zarządu), Dominika Langer-Gniłka (Wiceprezes Zarządu), Anna Korzycka (Wiceprezes Zarządu) oraz Łukasz Słoniowski (Wiceprezes Zarządu) podjął dziś, tj. 24 czerwca 2019 roku, uchwały, które formalizują zawarte w środę porozumienie.

Ich najważniejsze postanowienie to zapewnienie reprezentatywności poszczególnych grup prowadzących projekty WIOSNY – w taki sposób, aby formuła Stowarzyszenia w dojrzały sposób oddawała to, czym WIOSNA stała się przez ostatnie lata: ruchem społecznym współtworzonym przez setki tysięcy osób. By zrealizować ten cel do grona członków Stowarzyszenia dołączą reprezentanci pracowników, wolontariuszy, ekspertów i partnerów. Odbędzie się to w drodze odpowiednich uchwał Zarządu podjętych po konsultacjach z dotychczasowymi członkami Stowarzyszenia przed najbliższym zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, tj. w lipcu br.

Zarząd WIOSNY potwierdził też w uchwale, że nie będzie wyciągać konsekwencji w stosunku do sygnalistów – osób, które w ostatnich miesiącach informowały media o nieprawidłowościach w Stowarzyszeniu. Potwierdzono również, że Joanna Sadzik, do 4 lutego Prezes Zarządu WIOSNY, będzie pełniła w Stowarzyszeniu funkcję Dyrektora Zarządzającego.


Komunikat prasowy Kuratora Stowarzyszenia WIOSNA

  1. Kurator informuje, że na dzień 19.06.2019 r. (środa) na godz. 17.15, zwołał Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia WIOSNA, które odbędzie się w lokalu Stowarzyszenia. Przedmiotem obrad będzie wybór nowego Zarządu Stowarzyszenia.
  2. Kurator dokonał określenia 18 Członków uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, a analiza ta stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.
  3. Kurator wskazuje, że słowo curator po łacinie oznacza „opiekun”, i tak też Kurator rozumie swoją rolę, a ponadto w dniu 20.05.2019 r., przyrzekł, iż powierzone mu obowiązki kuratora wykona z całą sumiennością i zgodnie z interesem społecznym, mając zawsze na względzie dobro osoby podlegającej jego pieczy.
  4. Osobą tą jest Stowarzyszenie WIOSNA, które jest wiązką relacji pomiędzy szeregiem podmiotów: m.in. członkami, wolontariuszami, pracownikami, partnerami, darczyńcami. Kurator starał się spotkać z przedstawicielami tych grup, i co za tym idzie chciałby zapewnić, że głos ich przedstawicieli powinien być wysłuchany na Walnym Zgromadzeniu Członków, tak aby Członkowie Stowarzyszenia mieli pełne informacje mogące doprowadzić do podjęcia przemyślanej oraz odpowiedzialnej decyzji.
  5. Kurator ma nadzieję, że Członkowie Stowarzyszenia będą kierować się jego dobrem, a dzięki mądrym decyzjom Stowarzyszenie po 19.06.2019 r. będzie nadal mądrze niosło pomoc społeczną, która jest tak bardzo potrzebna.
  6. Kurator informuje, że jego komunikaty dostępne są na stronie: https://tatara.com.pl/stowarzyszenie-wiosna/
  7. Kurator prosi także, by wszelkie pytania odnośnie stanu faktycznego i prawnego – celem zapewnienia jak największej rzetelności i prawdziwości przekazywanych informacji, a nadto celem usprawnienia komunikacji – kierować drogą e-mailową na adres: kurator@tatara.com.pl

Kurator – radca prawny Karol Tatara