27.04.2018

Zapytanie ofertowe – nr 27.04/WII/2018/A

W związku z realizacją projektu „WIOSENNY INKUBATOR INNOWACJI” zapraszamy do złożenia oferty na realizację usługi cateringowej dla uczestników doradztwa grupowego.

Szczegółowe wymagania znajdują się w załączonym poniżej formularzu.

Ofertę można przesłać e-mailem (skan własnoręcznie podpisanej oferty wraz z oświadczeniem o braku powiązań z zamawiającym) na adres: [email protected] lub złożyć osobiście w siedzibie Stowarzyszenia WIOSNA, ul. Berka Joselewicza 21, 31-031 Kraków lub przesłać pocztą/kurierem na w/w adres do dnia 02.05.2018 r. (liczy się data wpływu).