Notice: Undefined index: in /www/dev_wordpress_www/www/dev.wiosna.org.pl/public/wp-content/themes/wp-bootstrap-starter/template-parts/content.php on line 17
14.04.2017

Rozeznanie rynku

Kraków 14.04.2017

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wycenę wartości zamówienia dotyczącego usługi cateringowej na warsztatach dla uczestników projektu „Wiosenna Akademia Możliwości” oraz trenerów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku poniżej.

Wycenę proszę przygotować na załączonym formularzu ofertowym.

Szczegółowe wymagania znajdują się w opisie przedmiotu zamówienia.

Niniejsze zapytanie służy rozeznaniu cen i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego oraz przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.Notice: Undefined index: in /www/dev_wordpress_www/www/dev.wiosna.org.pl/public/wp-content/themes/wp-bootstrap-starter/template-parts/content.php on line 17
14.04.2017

Rozeznanie rynku

Kraków 14.04.2017
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wycenę wartości zamówienia dotyczącego usługi wynajmu sali na warsztaty dla uczestników projektu „Wiosenna Akademia Możliwości” zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku poniżej.

Wycenę proszę przygotować na załączonym formularzu ofertowym.

Szczegółowe wymagania znajdują się w opisie przedmiotu zamówienia.

Niniejsze zapytanie służy rozeznaniu cen i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego oraz przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.


Rok z Krakowskim Biurem Festiwalowym

14 Festiwal Misteria Paschalia to przestrzeń dla miłośników sztuki i piękna. Nic dziwnego, że wydarzenie to łączy jego organizatora, Krakowskie Biuro Festiwalowe i Klub Filantropa SZLACHETNEJ PACZKI.

Filantrop to ktoś, kto kocha sztukę i ludzi. To człowiek z duszą, który wie, co naprawdę jest ważne w życiu. Klub Filantropa tworzą ludzie wrażliwi, którzy regularnie wspierają SZLACHETNĄ PACZKĘ i ludzi zapomnianych przez świat. Co roku spotykają się na Festiwalu Misteria Paschalia, gdzie wspólnie celebrują SZTUKĘ LEPSZEGO ŻYCIA.

Dokładnie rok temu zawiązała się bliska współpraca między Krakowskim Biurem Festiwalowym a Klubem Filantropa SZLACHETNEJ PACZKI. W dniu inauguracji ubiegłorocznego festiwalu Misteria Paschalia oficjalnie ogłoszono start wspólnego projektu. Dzięki temu uczestnicy festiwalu mogli zapoznać się z ideą Klubu Filantropa i dołączyć do grona ludzi, którzy cenią sobie w życiu autentyczną mądrość. Misteria Paschalia stały się przestrzenią łączącą Filantropów, ludzi o podobnej wrażliwości i ideałach.

Dzięki tej owocnej współpracy Filantropi otrzymują co roku zniżkowe bilety wstępu na wydarzenia dużej rangi, jakim są koncerty na Misteria Paschalia. W tym roku również ich nie zabraknie. Podczas Wielkiego Tygodnia arcydzieła francuskiej i europejskiej muzyki dawnej przedstawią najsłynniejsze zespoły, dyrygenci i soliści z Francji oraz innych krajów Europy. Za program tegorocznej edycji odpowiada Vincent Dumestre – czołowy francuski dyrygent, założyciel i dyrektor artystyczny zespołu Le Poème Harmonique.

Na 14. edycję Festiwalu Misteria Paschalia w Krakowie Klub Filantropa zaprasza w terminie od 10 do 17 kwietnia 2017 roku.Notice: Undefined index: in /www/dev_wordpress_www/www/dev.wiosna.org.pl/public/wp-content/themes/wp-bootstrap-starter/template-parts/content.php on line 17
12.04.2017

Informacja o wybraniu Wykonawcy 03.04/WII/2017

Kraków 12.04.2017

Nazwa Zamawiającego: Stowarzyszenie WIOSNA

Tytuł projektu: Wiosenny Inkubator Innowacji

Przedmiot zamówienia 03.04/WII/2017

przeprowadzeniu ewaluacji 32 innowacji społecznych, poprzez:

Część I – Etap przygotowania

· Przygotowanie narzędzi do badania ewaluacyjnego – kwestionariusze, ankiety, scenariusz wywiadu jakościowego.

Część II – Etap realizacji

· Opracowanie statystycznie wyników ankiet na potrzeby raportu końcowego.

· Przeprowadzenie 32 wywiadów jakościowych z Innowatorami.

· Opracowanie raportu końcowego z przeprowadzonego badania.

Rozstrzygnięcie – wybrano wykonawcę

Część I – Etap przygotowania – Andrzej Klimczuk

Część II – Etap realizacji – Błażej DawidNotice: Undefined index: in /www/dev_wordpress_www/www/dev.wiosna.org.pl/public/wp-content/themes/wp-bootstrap-starter/template-parts/content.php on line 17
03.04.2017

Informacja zapytaniu ofertowym 03.04/WII/2017

Kraków 03.04.2017

Nazwa Zamawiającego: Stowarzyszenie WIOSNA

Tytuł projektu: Wiosenny Inkubator Innowacji

Przedmiot zamówienia 03.04/WII/2017

przeprowadzeniu ewaluacji 32 innowacji społecznych, poprzez:

Część I – Etap przygotowania

· Przygotowanie narzędzi do badania ewaluacyjnego – kwestionariusze, ankiety, scenariusz wywiadu jakościowego.

Część II – Etap realizacji

· Opracowanie statystycznie wyników ankiet na potrzeby raportu końcowego.

· Przeprowadzenie 32 wywiadów jakościowych z Innowatorami.

· Opracowanie raportu końcowego z przeprowadzonego badania.Oferty należy składać złożyć wyłącznie na załączonym formularzu w terminie 5 dni roboczych od daty ogłoszenia niniejszego zapytania tj. do dnia 10.04.2017 r. Oferty należy składać drogą pocztową/osobiście na biura, lub elektronicznie na adres: magdalena.skowronska@wiosna.org.pl