Notice: Undefined index: in /www/dev_wordpress_www/www/dev.wiosna.org.pl/public/wp-content/themes/wp-bootstrap-starter/template-parts/content.php on line 17
13.12.2016

Zapytanie ofertowe

Kraków 13.12.2016

W związku z planowaną ewaluacją projektu „Rozwój metod tutoringu w AKADEMII PRZYSZŁOŚCI” zachęcamy do składania ofert na usługę realizacji badania ewaluacyjnego. Zapytanie ofertowe prosimy przygotować na załączonym formularzu ofertowym.Szczegółowe wymagania znajdują się w opisie przedmiotu zamówienia.

Numer zapytania ofertowego: 1/TUT/2016

Termin składania ofert: 19.12.2016 do godz.:16:00Notice: Undefined index: in /www/dev_wordpress_www/www/dev.wiosna.org.pl/public/wp-content/themes/wp-bootstrap-starter/template-parts/content.php on line 17
13.12.2016

Rozeznanie rynku

Kraków 13.12.2016
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wycenę wartości zamówienia dotyczącego usługi opracowania merytorycznego programów zajęć warsztatów rozwijających kompetencje społeczne i uczenia się na potrzeby projektu „Małopolskie Talenty” zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku poniżej.

Wycenę proszę przygotować na załączonym formularzu ofertowym.Szczegółowe wymagania znajdują się z opisie przedmiotu zamówienia. Niniejsze zapytanie służy rozeznaniu cen i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego oraz przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.Notice: Undefined index: in /www/dev_wordpress_www/www/dev.wiosna.org.pl/public/wp-content/themes/wp-bootstrap-starter/template-parts/content.php on line 17
13.12.2016

Rozeznanie rynku

Kraków 13.12.2016

W związku z planowaną organizacją wsparcia psychologicznego dla uczestników projektu „Wiosenna Akademia Możliwości” zwracamy się z uprzejmą prośbą o wycenę wartości zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku poniżej.
Wycenę proszę przygotować na załączonym formularzu ofertowym.Szczegółowe wymagania znajdują się z opisie przedmiotu zamówienia.
Niniejsze zapytanie służy rozeznaniu cen i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego oraz przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.Notice: Undefined index: in /www/dev_wordpress_www/www/dev.wiosna.org.pl/public/wp-content/themes/wp-bootstrap-starter/template-parts/content.php on line 17
13.12.2016

Zapytanie ofertowe – opublikowanie oferty

W związku z realizacją projektu nr MEN/2016/DWKI/1277 pn. „Rozwój metody tutoringu w AKADEMII PRZYSZŁOŚCI” i przygotowanym zapytaniem ofertowym, na wybór wykonawców:

1. Usługa polegająca na opracowaniu koncepcji, planu oraz przeprowadzeniu badania ewaluacyjnego i dostarczenie raportu końcowego dot. projektu „Rozwój metod tutoringu w AKADEMII PRZSZŁOŚCI”. Celem badania będzie ocena osiągniętych efektów w wyniku przeprowadzonego projektu, w obszarze jakości systemu szkoleniowo-warsztatowego oraz jego wpływu na podnoszenie kwalifikacji wolontariuszy-tutorów oraz ogólnopolskie struktury AKADEMII PRZYSZŁOŚCI z zakresu tutoringu. Ponadto przeprowadzenie pomiaru korzyści uzyskiwanych przez dzieci biorących udział w programie, a w szczególności kompetencji osobistych jak poczucie własnej wartości oraz sprawczości.
Termin składania ofert upływa w dniu 19.12.2016 r.
Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu w terminie 4 dni kalendarzowych od daty ogłoszenia niniejszego zapytania tj. do dnia 19.12.2016 r.

Ofertę można przesłać e-mailem (skan własnoręcznie podpisanej oferty wraz z kompletem potwierdzonych za zgodność z oryginałem dokumentów) na adres: aleksandra.blaszczak@wiosna.org.pl lub złożyć osobiście w siedzibie Stowarzyszenia WIOSNA, ul. Berka Joselewicza 21, 31-031 Kraków lub przesłać pocztą/kurierem na w/w adres (liczy się data wpływu).

Załączniki:
1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym
3. Załącznik nr 3 – Propozycja realizacji części badawczej zamówienia
4. Załącznik nr 4 – Wykaz przeprowadzonych badań społecznych o charakterze ilościowym i jakościowym wraz z protokołami odbioru poświadczającymi przeprowadzone badania
5. Załącznik nr 5 – Wykaz przeprowadzonych badań społecznych analizy danych zastanych wraz z protokołami odbioru poświadczającymi przeprowadzone badania
6. CV wraz z dyplomemNotice: Undefined index: in /www/dev_wordpress_www/www/dev.wiosna.org.pl/public/wp-content/themes/wp-bootstrap-starter/template-parts/content.php on line 17
13.12.2016

Szacowanie wartości zamówienia

W związku z realizacją projektu „Małopolskie Talenty” prowadzone jest zapytanie w celu oszacowania wartości zamówienia dotyczącego opracowania technicznego materiałów dla kadry oświatowej.
Proponowaną ofertę prosimy przygotować na załączonym formularzu ofertowym
Szczegółowe wymagania znajdują się w opisie przedmiotu zamówienia w załączniku.
Rodzaj: Szacowanie wartości zamówienia
Termin składania ofert: 20.12.2016