Notice: Undefined index: in /www/dev_wordpress_www/www/dev.wiosna.org.pl/public/wp-content/themes/wp-bootstrap-starter/template-parts/content.php on line 17
28.10.2016

Zapytanie ofertowe

Kraków 28.10.2016

W związku z planowaną organizacją spotkań grupowych dla uczestników projektu „Aktywni, potrzebni, kompetentni – kompleksowy program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych 30+ w Małopolsce” zwracamy się z uprzejmą prośbą o wycenę wartości zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku poniżej.

Wycenę proszę przygotować na załączonym formularzu ofertowym.

Szczegółowe wymagania znajdują się z opisie przedmiotu zamówienia.

Niniejsze zapytanie służy rozeznaniu cen i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego oraz przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.Notice: Undefined index: in /www/dev_wordpress_www/www/dev.wiosna.org.pl/public/wp-content/themes/wp-bootstrap-starter/template-parts/content.php on line 17
28.10.2016

Zapytanie ofertowe

Kraków 28.10.2016

W związku z planowaną organizacją spotkań indywidualnych z psychologiem dla uczestników projektu „Aktywni, potrzebni, kompetentni – kompleksowy program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych 30+ w Małopolsce” zwracamy się z uprzejmą prośbą o wycenę wartości zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku poniżej.

Wycenę proszę przygotować na załączonym formularzu ofertowym.

Szczegółowe wymagania znajdują się z opisie przedmiotu zamówienia.

Niniejsze zapytanie służy rozeznaniu cen i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego oraz przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.Notice: Undefined index: in /www/dev_wordpress_www/www/dev.wiosna.org.pl/public/wp-content/themes/wp-bootstrap-starter/template-parts/content.php on line 17
28.10.2016

Zapytanie ofertowe

raków 28.10.2016

W związku z planowaną organizacją warsztatów grupowych z technik aktywnego poszukiwania pracy dla uczestników projektu „Aktywni, potrzebni, kompetentni – kompleksowy program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych 30+ w Małopolsce” zwracamy się z uprzejmą prośbą o wycenę wartości zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku poniżej.

Wycenę proszę przygotować na załączonym formularzu ofertowym.

Szczegółowe wymagania znajdują się z opisie przedmiotu zamówienia.

Niniejsze zapytanie służy rozeznaniu cen i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego oraz przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.


Szukamy lokalnych liderów

Trwają poszukiwania lokalnych liderów i organizatorów Centrów Wsparcia Uczniów Zdolnych w nowej inicjatywie edukacyjnej MAŁOPOLSKIE TALENTY. W projekcie tym uczniowie małopolskich szkół z 3 etapów edukacyjnych mają szansę rozwinąć swoje kluczowe kompetencje, nauczyciele i edukatorzy poszerzyć swój warsztat metodyczny, a organizatorzy centrów zdobyć nowe doświadczenia i kontakty.

Działania w ramach projektu dedykowane będą szkołom, które zostaną włączone przez organ prowadzący lub inny podmiot np. organizacje i firmy działające w obszarze edukacji do realizacji projektów edukacyjnych w latach 2017 – 2021 zgłoszonych w ramach konkursu ogłoszonego przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie. Nabór wniosków o dofinansowanie projektów rozpoczął się 30 września 2016 roku i będzie prowadzony do 2 listopada 2016 roku.Informacje o konkursie można obecnie znaleźć na stronie projektu lub na www.mcp.malopolska.pl w zakładce dotyczącej konkursu 10.1.5 Wsparcie Uczniów Zdolnych.

MAŁOPOLSKIE TALENTY są efektem współpracy partnerskiej między Województwem Małopolskim, Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli specjalizującym się we wspieraniu rozwoju kadry oświatowej w regionie oraz partnera społecznego Stowarzyszenia WIOSNA, które od 15 lat realizuje ideę mądrej pomocy, promuje aktywne postawy społeczne i w ramach ogólnopolskich projektów SZLACHETNA PACZKA oraz AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI uczy jak radzić sobie w życiu.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami ze spotkania informacyjnego, które odbyły się w Nowym Sączu i w Krakowie pod koniec września:

Podzialanie-10-1-5-prezentacja-ze-szkolenia

O-systemie-e-rpo

Oferujemy również wsparcie w zakresie kontaktu ze szkołami. Zachęcamy do kontaktu i współpracy!

Wskazówki dla wnioskodawców

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania