12.09.2017

Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją projektu nr MEN/2016/DWKI/1277 pn. „Rozwój metody tutoringu w AKADEMII PRZYSZŁOŚCI” i przygotowanym zapytaniem ofertowym, na wybór wykonawców:

Przedmiotem zamówienia jest:
1. Wykonywanie prac programistycznych;
2. Dokumentowanie bieżących prac i wyników;
3. Uzupełnianie dokumentacji technicznej systemu związanej z rozwijanym oprogramowaniem

Ad 1. Zadania wykonywane w ramach prac programistycznych:

a) Rozwój systemu Akademii Przyszłości (AP), poprzez rozszerzenie funkcjonalności portalu (120h) – zakres prac obejmuje m.in.:
Konfigurację systemu umożliwiająca prace tutorów w roku szkolnym 2017/2018
Konfigurację systemu umożliwiająca dodanie nowych grup użytkowników
b) Konfiguracja platformy e-learningowej moodle oraz synchronizacja portalem Akademii Przyszłości (160h pracy)

Na podstawie otrzymanych ofert od wykonawców, Beneficjent wybrał: Firmę KAMBU, która złożyła najkorzystniejszą ofertę złożoną 14.09.2017r. W związku z tym, skontaktujemy się z : Firmę KAMBU w celu podpisania umowy.