Innowatorzy społeczni na start!

Poszukujemy innowatorów społecznych, którzy nie boją się podjąć wyzwania i chcą zmierzyć się z problemami funkcjonującymi na rynku pracy. W WIOSENNYM INKUBATORZE INNOWACJI wystarczy nowatorski pomysł i impuls do działania, bo o wsparcie doradcze i eksperckie oraz grant na realizację Twojego innowacyjnego zadba WIOSNA! Pierwsza tura rekrutacji rusza już 28 listopada.

Projekt WIOSENNY INKUBATOR INNOWACJI został przygotowany z myślą o osobach najbardziej zagrożonych wykluczeniem na rynku pracy oraz narażonych na stereotypizację, czyli osobach powyżej 50 roku życia, młodych bez doświadczenia zawodowego oraz osobach niepełnosprawnych. W ramach projektu będziemy wspierać nowatorskie pomysły, które przyczynią się do wypracowania szybszych, tańszych i bardziej efektywnych rozwiązań problemów w obszarze integracji zawodowej osób oddalonych od rynku pracy.

KTO MOŻE ZOSTAĆ INNOWATOREM SPOŁECZNYM?

Innowatorem może zostać każdy. Czekamy zarówno na osoby prywatne (pracujący, bezrobotni, uczniowie i studenci, pracownicy uczelni wyższych), grupy nieformalne (uczestnicy forów internetowych, portali społecznościowych, nieformalnych zrzeszeń) oraz podmioty takie jak: stowarzyszenia, przedsiębiorstwa, uczelnie, podmioty rynku pracy.

JAKIE FORMY WSPARCIA CZEKAJĄ NA INNOWATORÓW?

Pomoc i wsparcie, jakie przygotowaliśmy w ramach projektu będzie skrojone na miarę każdego innowatora. Granty w wysokości do 80 000 zł, specjalistyczne szkolenia, doradztwo grupowe i indywidualne, wsparcie organizacyjno-techniczne oraz materiały szkoleniowe w postaci e-learningu dla autorów najlepszych pomysłów są tego świetnym przykładem. Takim wsparciem będą objęte 32 wybrane innowacje, spośród których 4 zostaną przygotowane do wdrożenia na szeroką skalę.

JAK ZGŁOSIĆ SWÓJ POMYSŁ NA INNOWACJĘ

Wejdź na stronę www.rynekpracy.wiosna.org.pl/inkubator i zapoznaj się z regulaminem udziału w projekcie wraz z załącznikami. Następnie wypełnij i wyślij elektroniczny formularz zgłoszeniowy. Po przesłaniu wypełnionego formularza śledź wyniki naboru na stronie! Pierwszy etap rekrutacji trwa do 11 stycznia 2017 roku.

WIOSENNY INKUBATOR INNOWACJI

www.rynekpracy.wiosna.org.pl/inkubator

Tel. +48 785 788 020, +48 785 501 436

E-mail: inkubatorinnowacji@wiosna.org.pl

Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie WIOSNA we współpracy partnerskiej z Uniwersytetem Jagiellońskim.Notice: Undefined index: in /www/dev_wordpress_www/www/dev.wiosna.org.pl/public/wp-content/themes/wp-bootstrap-starter/template-parts/content.php on line 17
21.11.2016

Wycena filmów

W związku z realizacją projektu „Rozwój metody tutoringu w AKADEMII PRZYSZŁOŚCI” zapraszamy do wyceny 9 filmików pokazowych oraz instruktażowych obudowanych artykułami merytorycznymi oraz narzędziami z zakresu edukacji szkolnej, w ramach projektu finansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Projekt „Rozwój metody tutoringu w AKADEMII PRZYSZŁOŚCI” ma na celu wzmocnienie, rozwój i podniesienie jakości systemu wsparcia edukacyjno-wychowawczego dla uczniów z całej Polski poprzez wykorzystanie metody tutoringu w pracy z dzieckiem.

Szczegółowa specyfikacja filmików zostanie przekazana zainteresowanym drogą mailową lub osobiście.

Prosimy o przesłanie wyceny do dnia 25 listopada 2018 r. na adres Aleksandra.Blaszczak@wiosna.org.pl


Projekt UP-SKILLING EUROPE – dzielimy się rezultatami

Zakończyliśmy realizację międzynarodowego projektu podnoszącego kwalifikacje dorosłych bezrobotnych mieszkańców Europy z barierami wynikającymi m.in. z niepełnosprawności, braku doświadczenia zawodowego czy imigracji.

Aby poprawić sytuację tych osób, przez dwa lata partnerzy z 6 krajów i z różnych branż opracowywali scenariusze specjalnych warsztatów poświęconych rozwijaniu kompetencji kluczowych niezbędnych na współczesnym rynku pracy, tj.:

1. Przedsiębiorczość społeczna
2. Technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK)
3. Nauka języka angielskiego
4. Uczenie się prze całe życie
5. Mobilność edukacyjna

Wszystkie scenariusze zostały opracowane w sposób na tyle uniwersalny i elastyczny, aby trenerzy, edukatorzy i specjaliści w różnych organizacjach, firmach i instytucjach działających na rzecz kształcenia, zatrudnienia i integracji zawodowo-społecznej osób zagrożonych wykluczeniem w całej Europie mogli je łatwo przystosować do potrzeb konkretnej grupy.

Pełne scenariusze warsztatów wraz z opracowaniem metodycznym i materiałami pomocniczymi w sześciu językach: angielskim, greckim, włoskim, rumuńskim, hiszpańskim i polskim można bezpłatnie pobrać na stronie projektu www.upskillingeurope.eu. Materiały dostępne są na międzynarodowej licencji w ramach otwartych zasobów edukacyjnych OER Creative Commons, mogą być zatem powszechnie stosowane i modyfikowane.

Zapraszamy do korzystania z materiałów, przekazywanie informacji o scenariuszach i do kreowania własnych autorskich pomysłów w temacie wsparcia osób z mniejszymi szansami na rynku pracy.

Więcej informacji na stronie www.upskillingeurope.eu.


WIOSNA na Targach Pracy AGH

Już 9 listopada Stowarzyszenie WIOSNA po raz kolejny będzie uczestniczyć w Targach Pracy na AGH. Serdecznie zapraszamy na nasze stoisko, gdzie będziecie mogli zobaczyć i dowiedzieć się, jakim Pracodawcą jest WIOSNA oraz co kryje się pod hasłem WPŁYW – ROZWÓJ – LUDZIE.

Twoje pierwsze kroki na rynku pracy

Masz problem z napisaniem CV? Nie wiesz jak przygotować się do rozmowy rekrutacyjnej? Nasi rekruterzy chętnie doradzą i odpowiedzą na Twoje pytania.

Przyjdźcie, pytajcie. Zapraszamy!