Szlachetna Paczka i Akademia Przyszłości solidarne z Ukrainą

Paczka i Akademia powstały, aby jeden człowiek mógł pomóc drugiemu człowiekowi. Dzisiaj pomocy potrzebują nasi przyjaciele z Ukrainy, a my chcemy okazać im solidarność.

Paczka i Akademia powstały, aby jeden człowiek mógł pomóc drugiemu człowiekowi. Dzisiaj pomocy potrzebują nasi przyjaciele z Ukrainy, a my chcemy okazać im solidarność.

1. Jesteśmy w kontakcie z naszymi przyjaciółmi z Paczki na Ukrainie (Шляхетна Пачка Україна) – są bezpieczni i wiedzą, że w każdej chwili mogą liczyć na nasze wsparcie.

2. Odzywamy się do naszych wolontariuszy, darczyńców, paczkowych rodzin i dzieci, którym pomaga Akademia, a którzy pochodzą z Ukrainy. Chcemy odpowiedzieć na ich potrzeby oraz na potrzeby ich bliskich na Ukrainie. Zapewnić, że jesteśmy.

3. W ciągu najbliższych dni zorganizujemy specjalny telefon i mail, gdzie będziemy mogli udzielić informacji zarówno tym, którzy chcą zaangażować się w pomoc, jak i tym, którzy potrzebują pomocy. Chcemy łączyć instytucje, organizacje pozarządowe, oddolne inicjatywy, udostępniać informację i wiedzę. Tak, jak robiliśmy to na początku pandemii w 2020 r.

4. Kontakt będzie również dostępny dla naszych wolontariuszy, którzy zechcą oddolnie i indywidualnie realizować działania solidarnościowe, a będą potrzebować naszej pomocy.

5. Jesteśmy w kontakcie z organizacjami pozarządowymi, które specjalizują się w pomocy humanitarnej i pomocy międzynarodowej. Chcemy włączyć się w ich pracę.

6. Kiedy poznamy potrzeby, tak osób, które są blisko nas, jak i te płynące z organizacji pozarządowych, będziemy podejmować dalsze działania. To ważne, bo przecież właśnie tak działa Paczka – odpowiadamy na prawdziwe potrzeby. Wtedy będziemy też prosić Was o pomoc.

7. Już dzisiaj wiemy, że – poza działaniami w najbliższym czasie – tegoroczna Paczka powinna mieć szczególną wrażliwość na problemy osób, które przyjadą do Polski.

Naszym Przyjaciołom z Ukrainy chcemy powtórzyć to, co napisaliśmy kilka dni temu: Myślimy o Was, martwimy się i jesteśmy z Wami. Nie rozumiemy krzywdy, która Was spotyka i nie zgadzamy się na nią.

[UK]

Пачка і Академія були створені для того, щоб допомагати один одному. Сьогодні підтримка потрібна нашим друзям з України, і ми хочемо виразити їм солідарність.

1. Ми підтримуємо контакт з нашими друзями з Пачки в Україні – (Шляхетна Пачка Україна) – вони в безпеці і знають, що в будь-який момент можуть розраховувати на нашу допомогу.

2. Ми звертаємося до наших волонтерів, добродійників, багатодітних сімей та дітей, яким допомагає Академія, і які приїжджають з України. Ми хочемо відповісти на їхні потреби і на потреби їх близьких в Україні. Будьте впевнені, що ми з Вами.

3. У найближчі дні ми організуємо спеціальний номер інфолінії і пошту, де ми зможемо надати інформацію як тим, хто хоче брати участь у допомозі, так і тим, хто її потребує. Ми хочемо об’єднати інститути, неурядові організації, ініціативи, обмінюватися інформацією та знаннями. Так само, як ми робили це на початку пандемії в 2020 році.

4. Контакт також буде доступний для наших добровольців, які будуть зацікавлені в нашій допомозі та проведенні заходів солідарності.

5. Ми знаходимося в контакті з неурядовими організаціями, які спеціалізуються на наданні гуманітарної та міжнародної допомоги. Ми хочемо приєднатися до їх роботи.

6. Коли ми дізнаємося про потреби, як близьких нам людей, так і тих, хто приєднується з недержавних організацій, ми будемо вживати заходів. Це важливо, тому що саме так працює Пачка – ми відповідаємо на реальні потреби. Тоді ми також будемо просити Вас про допомогу.

7. Вже сьогодні ми знаємо, що крім заходів найближчим часом, цього року Пачка повинна мати особливу чутливість до проблем людей, які приїдуть до Польщі.

Нашим друзям з України хочемо повторити те, що ми написали кілька днів тому: ми думаємо про Вас, хвилюємося з Вами і підтримуємо Вас. Ми не розуміємо кривди, котра Вас спіткала, і не згодні з нею.

[RU]

Пачка (пол. Paczka) и Академия были созданы для того, чтобы один человек мог помочь другому человеку. Сегодня помощь нужна нашим друзьям из Украины, и мы хотим проявить к ним солидарность.

1. Мы находимся в контакте с нашими друзьями из Пачки на Украине (Шляхетна Пачка Україна) – они в безопасности и знают, что в любой момент могут рассчитывать на нашу поддержку.

2. Мы обращаемся к нашим волонтерам, донорам, семьям и детям, которым помогает Академия, и которые из Украины. Мы хотим ответить на их потребности и на потребности их близких на Украине.

3. В ближайшие дни мы организуем специальный телефон и почту, где мы сможем предоставить информацию как тем, кто хочет участвовать в помощи, так и тем, кто нуждается в помощи. Мы хотим объединить институты, неправительственные организации, низовые инициативы, обмениваться информацией и знаниями. Так же, как мы делали это в начале пандемии в 2020 году.

4. Контакт также будет доступен для наших волонтеров, которые хотят индивидуально проводить мероприятия солидарности, и им понадобится наша помощь.

5. Мы находимся в контакте с неправительственными организациями, которые специализируются на оказании гуманитарной помощи и международной помощи. Мы хотим включиться в их работу.

6. Когда мы узнаем о потребностях, как близких нам людей, так и потребностях из неправительственных организации, мы будем предпринимать дальнейшие действия. Это важно, потому что именно так работает Пачка – мы отвечаем на реальные потребности. Тогда мы также будем просить вас о помощи.

7. Уже сегодня мы знаем – что-помимо деятельности в ближайшее время-в этом году Пачка должна иметь особую чувствительность к проблемам людей, которые приедут в Польшу.

Нашим друзьям из Украины мы хотим повторить то, что мы написали несколько дней назад: мы думаем о вас, беспокоимся и мы с вами. Мы не понимаем с чем Вам пришлось столкнуться, и не согласны с этим.

[ENG]

Noble Gift and Academy of the Future were established so that one person could help the other. Today our friends from Ukraine need support and we want to show them our solidarity.

1. We are constantly in contact with our friends from Noble Gift in Ukraine (Шляхетна Пачка Україна) – they are safe and they know that they can count on our support at any time.

2. We are reaching out to our volunteers, donors, families and children who are supported by Noble Gift and Academy of the Future and who come from Ukraine. We want to respond to their needs and the needs of their relatives in Ukraine. We want to let them know, that we are there for them.

3. Within the forthcoming days, we will initiate a special helpline and mailbox, where we will provide information to both those who want to participate in support initiatives and those who need help. We want to associate institutions, non-governmental organizations, grassroots initiatives and share information and knowledge. Just as we did at the start of the 2020 pandemic.

4. The contact will be also available to our volunteers, who want to carry out a bottom-up and individual solidarity activities and who will need our help.

5. We are in contact with non-governmental organizations that specialize in humanitarian and international aid. We want to participate in their work.

6. When we learn about the needs of people nearby and those coming from non-governmental organizations, we will take further actions. This is crutial, because this is how Noble Gift works – we respond to the real needs. At that moment we will also ask you for support.

7. We are already aware today that – apart from our initiatives in the near future – this year’s Noble Gift should be particularly sensitive to the problems of people who will come to Poland.

Hereby, we want to repeat what we wrote a few days ago to our friends from Ukraine: We are thinking about you, we worry about you and we are with you. We do not understand the violence that you are experiencing and we do not agree to it.


Wspólnie dla przyszłości dzieci: Akademia Przyszłości i TK Maxx

Do sklepów TK Maxx trafiły produkty z charytatywnej kolekcji inspirowanej National Geographic. Dochód ze sprzedaży zostanie przekazany na działania Akademii Przyszłości, która umożliwia dzieciom z niską samooceną uwierzyć w siebie i pokonać codzienne trudności.

Od wielu lat TK Maxx jako partner strategiczny wspiera Akademię Przyszłości, siostrzany program Szlachetnej Paczki, który umożliwia dzieciom z niską samooceną uwierzyć w siebie i pokonać codzienne trudności. Do sklepów TK Maxx trafiły produkty z charytatywnej kolekcji inspirowanej National Geographic. Dochód ze sprzedaży zostanie przekazany na działania Akademii Przyszłości.

TK Maxx akcję charytatywną na rzecz Akademii organizuje cyklicznie już od 2014 roku. Od początku współpracy zebrano ponad 3 miliony złotych. W tym roku TK Maxx przekaże ze sprzedaży każdego produktu z kolekcji co najmniej 6 zł na działanie programu Akademii. Na przestrzeni lat zmieniały się elementy przewodnie kolekcji, tym razem wykorzystano motywy zwierzęce inspirowane National Geographic.

Z myślą o przyszłości dzieci i świata

Charytatywna kolekcja powstała z myślą o przyszłości dzieci z Akademii, ale też o przyszłości świata, którego zasoby i piękno powinniśmy zachować dla przyszłych pokoleń. Dlatego wszystkie produkty są ekologiczne. Notesy i pudełka zostały wyprodukowane z recyklingowego papieru, piórniki są z wegańskiej skóry, torby z bawełny organicznej, butelki na wodę są wielokrotnego użytku, a czasza parasoli została wykonana z butelek z recyklingu. Kolekcja przeznaczona jest dla dzieci i dorosłych.

Pozwól dzieciom rozwinąć skrzydła

Dzięki wsparciu klientów sieci TK Maxx, dzieci takie jak 12-letnia Teresa mają szansę pokonać swoje lęki i wewnętrzne bariery. Dziewczynka od chodzenia do szkoły woli marzyć o podróżach między Japonią, Chinami a samotną wyspą, czyli łóżkiem na środku swojego pokoju. Teresa jest bardzo nieśmiała i tylko w swoim pokoju czuje się bezpiecznie. Udział w Akademii pomoże dziewczynce w pokonaniu niepewności i poznaniu swoich mocnych stron. 70% Dzieci dzięki udziałowi w Akademii Przyszłości jest pewniejsze siebie.

Jak działa Akademia Przyszłości?

Akademia Przyszłości od 2003 r. pomaga dzieciom z trudnościami w przyswajaniu wiedzy, niską samooceną, a także w nawiązywaniu relacji z rówieśnikami. Dzieci biorące udział w programie rekomendowane są przez nauczycieli, pedagogów czy psychologów ze szkół, które współpracują z Akademią Przyszłości. Dzięki ufundowanemu przez darczyńcę Indeksowi Sukcesów, zgłoszone dziecko spotyka się raz w tygodniu z indywidualnym tutorem-wolontariuszem, który poświęca mu swój czas, uwagę i staje się dla niego mądrym towarzyszem w drodze po zdobycie pewności siebie. 

Na stronie Akademii Przyszłości www.akademiaprzyszlosci.org.pl wciąż można wybrać dziecko i zostać darczyńcą, fundując Indeks Sukcesów.

Wsparcie klientów TK Maxx umożliwi Akademii przeszkolić większą liczbę tutorów-wolontariuszy, a to oznacza, że w przyszłości więcej dzieci będzie miało szansę rozwinąć skrzydła, spełnić marzenia, poznać swój potencjał i mocne strony. W edycji 2021/22 już ponad 1 780 dzieci zostało wybranych do Akademii. Na swojego darczyńcę czeka jeszcze ponad 190 dzieci, które mają marzenia: być paleontologiem, dobrym człowiekiem, artystką, podróżnikiem i wiele innych.

Żeby były z siebie dumne

Udział w Akademii Przyszłości wyraźnie zmienia podejście dziecka do siebie i świata: 70% dzieci jest pewniejsza siebie, 80% wierzy we własne możliwości, 55% dzieci chętniej się uczy, 56% ma odwagę zgłaszać się na lekcjach, 52% jest bardziej cierpliwa, a 71% potrafi nazwać swoje małe sukcesy.

Wesprzyj dzieci z Akademii Przyszłości poprzez zakup przedmiotu z charytatywnej kolekcji w sklepach TK Maxx