Informacja zarządu Stowarzyszenia WIOSNA z dnia 18 grudnia

W dniu 16 grudnia 2019 roku w Krakowie odbyło się walne zgromadzenie członków Stowarzyszenia WIOSNA. Podsumowano tegoroczną edycję Szlachetnej Paczki i Weekend Cudów. Dzięki intensywnej pracy wszystkich pracowników i wolontariuszy, przy wsparciu darczyńców, mediów, partnerów, w tym roku połączyliśmy ponad 600 tysięcy osób, a pomoc dotarła do 14 562 rodzin. Łączna wartość pomocy wyniosła 45 860 684 zł.

Anna Wilczyńska, prezes Stowarzyszenia WIOSNA, w związku z tym, że spodziewa się trzeciego dziecka, podjęła decyzję o zakończeniu pracy w Zarządzie Stowarzyszenia. Dziękujemy Annie za wieloletnią pracę w Zarządzie, a w szczególności za ostatnie miesiące, które pozwoliły zrealizować tegoroczne edycje programów społecznych.

Anna Korzycka, wiceprezes Stowarzyszenia WIOSNA od czerwca 2019 roku, w związku ze zrealizowaniem strategicznych zadań i zobowiązań, również podjęła decyzję o zakończeniu pracy w Zarządzie Stowarzyszenia. Dziękujemy za zaangażowanie i wsparcie, które bezpośrednio przyczyniły się do sukcesu tegorocznej edycji Szlachetnej Paczki.

Obie pozostają członkiniami Stowarzyszenia WIOSNA i zamierzają angażować się w jego prace.

Zgodnie z rekomendacją Anny Wilczyńskiej na Prezeskę Zarządu wybrano Joannę Sadzik, do 16 grudnia wiceprezeskę Zarządu. Do Zarządu Stowarzyszenia dołączyli także dyrektorzy kluczowych działów: Agnieszka Grzechnik, dyrektorka działu Szlachetnej Paczki i Programów Społecznych, Konrad Kruczkowski, dyrektor działu komunikacji i relacji z klientem oraz Sebastian Widlak, dyrektor działu IT. Zarząd Stowarzyszenia WIOSNA liczy obecnie 5 osób, w zarządzie funkcję jednego z wiceprezesów wciąż pełni Dominika Langer-Gniłka, dyrektorka działu Współpracy z firmami i Rozwoju. Dołączenie do Zarządu kluczowych dyrektorów jest kontynuacją realizowanego od czerwca procesu unowocześniania struktur zarządzania Stowarzyszeniem i zwiększania reprezentatywności różnych grup w jego strukturach.

Szlachetna Paczka po raz kolejny połączyła tysiące osób wokół idei mądrego pomagania. Jednocześnie wciąż potrzebujemy wsparcia darczyńców, przyjaciół, partnerów i dziennikarzy. Bardzo Was potrzebujemy, a przede wszystkim naszej wspólnej pracy potrzebują ci, którym pomagamy, przez cały rok.


Znamy pełne wyniki 19. edycji Szlachetnej Paczki! Zobacz, ile dobra wydarzyło się podczas tegorocznego Weekendu Cudów

W środę 11 grudnia odbyła się konferencja prasowa podsumowująca wyniki 19. edycji Szlachetnej Paczki. W krakowskim biurze Stowarzyszenia WIOSNA, organizatora programu, dziennikarze mieli okazję zapoznać się nie tylko z pełnymi wynikami tegorocznej edycji, ale także z poruszającymi historiami zgromadzonymi przez wolontariuszy, którzy w ubiegłą sobotę i niedzielę, 7-8 grudnia, podczas tzw. Weekendu Cudów, wręczyli paczki wszystkim potrzebującym z tegorocznej edycji programu.

Weekend Cudów już za nami, paczki rozdane, ale to nie koniec szlachetnej pomocy. Wciąż można stać się częścią jednego z największych świąt dobroczynności w Polsce, wpłacając na rzecz Szlachetnej Paczki poprzez stronę www.szlachetnapaczka.pl lub fundując Indeks Sukcesów wybranemu dziecku z Akademii Przyszłości.

Szlachetna Paczka w liczbach

W tym roku dzięki szlachetnym sercom 553 400 darczyńców udało się pomóc 14 562 rodzinom i osobom samotnym z całego kraju, a łączna wartość przekazanej pomocy materialnej wyniosła 45 860 684 zł, czyli niemal 46 mln zł! W porównaniu z ubiegłym rokiem wzrosła liczba osób zaangażowanych w przygotowywanie dedykowanej pomocy wybranej rodzinie. Średnio jedną paczkę kompletowało 38 osób. Wzrosła także średnia wartość takiej paczki. W świątecznych pakunkach od darczyńców rodziny znajdowały rzeczy o średniej wartości 3149 zł.

Pomoc na tak dużą skalę nie byłaby możliwa, gdyby nie miesiące ciężkiej pracy tysięcy wolontariuszy z całej Polski. W 19. edycję Szlachetnej Paczki zaangażowanych było ponad 11 tys. osób, które poświęcały swój wolny czas, odwiedzając łącznie 23 726 rodzin z najdalszych zakątków kraju. Wolontariusze Szlachetnej Paczki spotykają się z potrzebującymi kilkukrotnie. Poznają ich historie, potrzeby, marzenia. Podejmują próbę nawiązania relacji z drugim człowiekiem, który czasami bardziej niż pomocy materialnej, potrzebuje czyjejś uwagi i zainteresowania. W tym roku wolontariusze odbyli łącznie aż 37 750 spotkań z tymi, którym zabrakło szczęścia. Bardzo często uścisk dłoni, serdeczny uśmiech czy krótka rozmowa potrafią wnieść w życie potrzebujących to, co najważniejsze – impuls do zmiany, nadzieję na wyjście z trudnej sytuacji. Właśnie w tym tkwi sedno mądrej pomocy, w której ekspertami są wolontariusze Szlachetnej Paczki.

112 nowych rejonów Paczki

Jednym z priorytetów tegorocznej edycji Szlachetnej Paczki było odwiedzenie takich rodzin, do których z pomocą nie dotarł wcześniej nikt inny. Dzięki wsparciu finansowemu dobroczyńców Paczki, w tym roku udało się utworzyć aż 112 zupełnie nowe rejony pomocy, w najdalszych zakątkach kraju. Łącznie dedykowana pomoc trafiała do potrzebujących z 633 lokalizacji rozsianych po całej Polsce. Nadal jednak istnieje wiele zapomnianych miejsc walki ze skrajnym ubóstwem, do których Paczka chce dotrzeć w kolejnych latach. Jak wynika z najnowszego Raportu o Biedzie, corocznej publikacji przygotowywanej przez Szlachetną Paczkę, w Polsce żyje ponad 2 miliony osób walczących ze skrajnym ubóstwem, w tym niemal pół miliona dzieci.

By tworzyć nowe rejony pomocy i docierać do wszystkich tych osób, niezbędne jest wsparcie finansowe. Wpłat na Szlachetną Paczkę można dokonać na www.szlachetnapaczka.pl.

Dodatkowe formy pomocy całorocznej

Szlachetna Paczka zajmuje się nie tylko dostarczaniem dedykowanej pomocy najbardziej potrzebującym, ale także analizą sytuacji biedy w Polsce. Jak wynika z doświadczeń wolontariuszy pukających do tysięcy domów na terenie całego kraju, w wielu przypadkach pomoc materialna nie wystarcza, by rodzina na trwałe wyszła z biedy, dlatego Paczka rozwija dodatkowe formy pomocy – tzw. paczki specjalistyczne, czyli Paczkę Prawników, Paczkę Lekarzy oraz Paczkę Seniorów. Tam, gdzie pomoc materialna jest niepotrzebna albo niewystarczająca, istnieje możliwość zgłoszenia danej rodziny do jednego z programów pomocy dodatkowej.

Paczka Seniorów umożliwia spotkania osób starszych z danego rejonu w celu aktywizacji i integracji społecznej. Paczka Lekarzy oraz Paczka Prawników polegają na zaoferowaniu spotkań ze specjalistami w dziedzinie prawa oraz medycyny. Osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji z powodu choroby czy problemów prawnych, bardzo często nie wiedzą nawet, do kogo mogą się zwrócić, jak otworzyć sobie drogę do poprawy. Spotkania ze specjalistami są dla nich szansą na realną zmianę w życiu.

Dzięki dobroczyńcom Paczka może docierać do tych, do których nie dotarł wcześniej nikt inny oraz rozwijać dodatkowe formy pomocy całorocznej. Wejdź na www.szlachetnapaczka.pl i stań się częścią jednego z największych i najskuteczniejszych programów społecznych w kraju.


Szlachetna Paczka pomogła w tym roku ponad 14,5 tys. rodzin

Przez te dwa dni w Polsce działy się prawdziwe cuda. Wolontariusze Szlachetnej Paczki w sobotę i niedzielę 7-8 grudnia ponownie zapukali do tysięcy domów w całej Polsce, by przekazać dedykowaną pomoc najbardziej potrzebującym i wnieść w ich życie nadzieję na zmianę. W tym roku Paczka dzięki szlachetnym sercom darczyńców pomogła 14 562 rodzinom z najdalszych zakątków kraju. Łączna wartość przekazanej pomocy przekroczyła 45 mln zł, dokładnie wyniosła 45 860 684. Pełne wyniki 19. edycji Szlachetnej Paczki poznamy już w środę o godzinie 10.30 podczas konferencji prasowej Stowarzyszenia WIOSNA, organizatora programu.

Tegoroczna edycja Szlachetnej Paczki połączyła ponad pół miliona osób wspierających ideę niesienia mądrej pomocy tym, którym zabrakło szczęścia. Weekend Cudów za nami, paczki rozwiezione, ale na stronie www.szlachetnapaczka.pl wciąż można wspomóc Szlachetną Paczkę finansowo, by program rozwijał się i mógł działać przez cały rok.

– Wręczenie Paczki to jest taki moment, że zawsze płyną łzy, dlatego że rodziny, którym pomagamy to są takie rodziny, które nie proszą o pomoc i wydaje im się, że tej pomocy nie dostaną – powiedziała Joanna Sadzik, dyrektorka zarządzająca i wiceprezeska Stowarzyszenia WIOSNA. – Ale Weekend Cudów to tak naprawdę nie finał, ale początek naszego działania. Z rodzinami będziemy spotykać się jeszcze kilkukrotnie w ciągu przyszłego roku, po to, żeby rodzina, która nam zaufała i otrzymała prezenty w ten weekend, rzeczywiście wyszła z biedy.

Magia mądrej pomocy

Podczas Weekendu Cudów sercem Szlachetnej Paczki były magazyny zlokalizowane w 633 rejonach na terenie całego kraju. To tam darczyńcy dostarczali kompletowane od tygodni paczki, które następnie przez ręce ponad 10 tys. wolontariuszy trafiały do konkretnych rodzin włączonych do programu.

– Pani Maria, do której dziś pojechaliśmy, najbardziej ucieszyła się z grzejnika, dzięki któremu w końcu będzie miała ciepło. To zatrważające, ale do tego czasu jedynym źródłem ciepła był dla niej płomyk z kuchenki gazowej – relacjonował Kuba, jeden z wolontariuszy pracujących w trakcie Weekendu Cudów. – Pani Maria od 18 lat mieszka sama, potrzebowała zainteresowania, rozmowy. Nie jest w stanie sobie sama robić zakupów, więc zapas żywności i środków czystości ze Szlachetnej Paczki będzie dla niej dużym ułatwieniem.

– Dla nas ważna jest absolutnie każda jedna historia i każda jedna rodzina, która dzięki temu, że otrzyma paczkę, że spotkała się z wolontariuszem, odzyska wiarę w to, że może zmienić swoją historię, że może zmienić swoje życie, stać się samodzielną i za rok tej paczki wcale nie potrzebować – mówiła Agnieszka Grzechnik, dyrektor operacyjny Szlachetnej Paczki.

Szlachetna Paczka dociera w nowe rejony

W tym roku jednym z priorytetów Szlachetnej Paczki było dotarcie do takich osób, do których z pomocą nie dotarł wcześniej nikt inny. Walka ze skrajnym ubóstwem bardzo często toczy się na uboczu, po cichu, z dala od wzroku drugiego człowieka. Dzięki wpłatom od indywidualnych osób wspierających inicjatywę Szlachetnej Paczki, w tym roku udało się nieść mądrą pomoc aż w 112 nowych rejonach w najdalszych zakątkach kraju. Wiele z potrzebujących rodzin i osób samotnych, do których dotarli wolontariusze Paczki, żyje w trudnodostępnych miejscach, u podnóża gór czy w środku lasu, dlatego nieocenioną pomocą okazało się wsparcie, jakie Szlachetnej Paczce okazali w tym roku ratownicy z Podhalańskiej Grupy GOPR.

– Jesteśmy tutaj, żeby w te trudne miejsca dotrzeć i te paczki dotransportować, zanieść ludziom. Zawsze, kiedy potrzebna jest pomoc, to wtedy się rzuca wszystko i jedzie. Tak samo jest dzisiaj – mówił Paweł Michalik, jeden z ratowników Podhalańskiej Grupy GOPR.

GOPR-owcy nie tylko wspierali wolontariuszy w trakcie Weekendu Cudów, ale sami także przygotowali dedykowaną pomoc dla jednej z rodzin. Do akcji włączyli się Krzysztof Wielicki, legenda polskiego i światowego himalaizmu oraz Andrzej Bargiel – skialpinista i pierwszy człowiek w historii, który zjechał na nartach z K2.

– W tym roku wspólnie z GOPR-em i z Krzysztofem Wielickim pomagamy pani Anieli, która mieszka w skrajnie trudnych warunkach, w dość niedostępnym miejscu. Jest sama, żyje samotnie. Nie ma łazienki, nie ma minimum komfortu w swoim życiu – tłumaczył Andrzej Bargiel.

Dodatkowe formy pomocy

– Mamy Weekend Cudów i teraz bardzo dużo mówi się o Szlachetnej Paczce, co oczywiście mnie cieszy, ale główną naszą misją w ten weekend jest to, żeby przekazać, by pomagać Stowarzyszeniu WIOSNA i Szlachetnej Paczce przez cały rok – powiedziała Joanna Jabłczyńska, wieloletnia przyjaciółka Szlachetnej Paczki – Oprócz bycia aktorką jestem też radcą prawnym i biorę udział w Paczce Prawników. Niejednokrotnie rodzinom potrzebna jest pomoc prawna, a często nawet nie wiedzą, do kogo się udać i nie stać ich na tę pomoc. Profesjonalni pełnomocnicy, którzy biorą udział w tej akcji, mają konkretne dni, w których spotykają się z konkretnymi rodzinami i pomagają im właśnie w sprawach prawnych. Ale też rozwijają się inne paczki specjalistyczne – Paczka Lekarzy czy Paczka Seniorów.

– Starsze osoby, jakie odwiedzamy ze Szlachetną Paczką, często odkładają te paczki i mówią – „ale niech pani usiądzie i wypije ze mną herbatę”, albo „czy może pan/pani obiecać, że pani przyjdzie na moje urodziny”, „a czy będzie mnie pani jeszcze odwiedzać”. Takie starsze osoby z jednej okolicy łączymy ze sobą, po to, żeby mogły się ze sobą spotykać, żeby też je otworzyć społecznie. Starość nie musi oznaczać samotności, a tego boją się najbardziej osoby, które trafiają do nas, do Szlachetnej Paczki – tłumaczy Joanna Sadzik.

Konferencja prasowa z pełnymi wynikami już w środę 11 grudnia

W środę 11 grudnia o godzinie 10:30 odbędzie się konferencja prasowa podsumowująca Weekend Cudów 19. edycji Szlachetnej Paczki. Do naszego krakowskiego biura na Berka Joselewicza 21 zapraszamy wszystkich, którzy wspólnie z nami chcą ucieszyć się z sukcesów tegorocznej Paczki. W trakcie konferencji podzielimy się pełnymi wynikami programu m.in. dokładną liczbą darczyńców i wolontariuszy, średnią wartością jednej Paczki, średnią liczbą osób przygotowujących jedną Paczkę. Chcielibyśmy także opowiedzieć najpiękniejsze historie z wręczania dedykowanej pomocy najuboższym.

W zeszły weekend w całej Polsce działy się prawdziwe cuda, nie możemy się doczekać, by przekazać Państwu relacje z tych wyjątkowych dni i szczegóły dotyczące tej edycji! Serdecznie zapraszamy.

Wciąż możesz pomóc!

By Szlachetna Paczka mogła działać i rozwijać dodatkowe formy pomocy przez cały rok, potrzebne jest wsparcie finansowe. Dzięki wpłatom indywidualnym od osób, które wspierają ideę niesienia mądrej pomocy w ramach Paczki, udało się w tym roku utworzyć nowe rejony działania projektu, jednak wciąż istnieją takie miejsca, do których Paczka nie dotarła.

Jak wynika z najnowszego Raportu o Biedzie, corocznej publikacji przygotowywanej przez Szlachetną Paczkę, w Polsce ponad 2 mln osób żyje w skrajnym ubóstwie, w tym blisko pół miliona dzieci. Te osoby balansują na granicy biologicznego przetrwana. Szlachetna Paczka chce to zmieniać, ale do tego potrzebne jest nie tylko zaangażowanie tysięcy wolontariuszy, ale także – wpłaty od osób indywidualnych.

To ważne, aby projekt wspierać również finansowo. Dzięki dobroczyńcom Paczka może działać przez cały rok, rozwijać się i docierać do tych, do których często nie dociera nikt inny. Wejdź na www.szlachetnapaczka.pl


Weekend Cudów już 7-8 grudnia! Szlachetne Paczki trafią do 14,5 tys. Rodzin

Cała Polska przygotowuje się na Weekend Cudów! Już 7-8 grudnia Szlachetne Paczki trafią do 14,5 tys. rodzin

Na tę chwilę wolontariusze, darczyńcy oraz tysiące potrzebujących rodzin w całym kraju czekają od dawna. Już w najbliższą sobotę i niedzielę odbędzie się Weekend Cudów – jedno z najpiękniejszych świąt dobroczynności w Polsce. W tych dniach przygotowywane od tygodni Szlachetne Paczki trafią do wszystkich potrzebujących włączonych do 19. edycji programu. W tym roku wolontariusze przekażą dedykowaną pomoc 14,5 tys. rodzin.

Szlachetna Paczka to jeden z największych i najskuteczniejszych programów społecznych w Polsce i jedyny na świecie system pomocy bezpośredniej, który łączy ogromną skalę działania z tym, że konkretny człowiek wciąż pomaga w nim konkretnemu człowiekowi. Paczka już od blisko 20 lat łączy tych, którzy chcą zrobić coś dobrego i czerpać radość z dzielenia się tym, co mają. Tylko w zeszłym roku w działania Szlachetnej Paczki włączyło się ponad 635 tys. osób, a łączna wartość pomocy materialnej przekazanej rodzinom w potrzebie przekroczyła 47 milionów złotych.

W tych dniach będą działy się cuda

W najbliższy weekend darczyńcy, którzy zdecydowali się przygotować dedykowaną pomoc wybranej rodzinie, dostarczają gotowe paczki do wyznaczonych magazynów. Tysiące placówek w całym kraju z godziny na godzinę wypełnią się świątecznymi pakunkami, które następnie przez ręce wolontariuszy trafią do tysięcy potrzebujących w całym kraju. To niezwykły moment, ponieważ Szlachetne Paczki mają moc zmieniania życia. Rodziny włączone do programu otrzymują bowiem nie tylko wsparcie materialne, ale przede wszystkim impuls do zmiany. Szlachetna Paczka to próba nawiązania relacji z drugim człowiekiem, który potrzebuje uwagi i zainteresowania. Wolontariusze odwiedzają jedną rodzinę kilka razy, poznają potrzeby domowników, zaprzyjaźniają się. Czasami słowa otuchy, uścisk dłoni czy serdeczny uśmiech potrafią przywracać nadzieję na wyjście z trudnej sytuacji.

Ponad 2 miliony Polaków w skrajnym ubóstwie

– W porównaniu z rokiem ubiegłym o ponad 400 tys. wzrosła liczba osób żyjących w Polsce w skrajnym ubóstwie. Jest ich dziś ponad 2 mln. Ludzie ci balansują na granicy biologicznego przetrwania i mają problem z zaspokojeniem nawet najbardziej podstawowych potrzeb – czytamy w najnowszym Raporcie o Biedzie, corocznej publikacji przygotowywanej przez Szlachetną Paczkę.

Zatrważające dane dotyczą także sytuacji najmłodszych. W skrajnej biedzie dorasta w Polsce blisko pół miliona dzieci narażonych dodatkowo na tzw. biedę dziedziczoną. Niektórzy nie muszą popełniać błędów, by popaść w ubóstwo. Wystarczy znaleźć się w nieodpowiednim czasie w nieodpowiednim miejscu – już w chwili urodzenia.

Przeczytaj pełną treść Raportu o Biedzie: www.szlachetnapaczka.pl/raport-o-biedzie/

Wciąż możesz pomóc!

Wciąż możesz pomóc i stać się częścią Weekendu Cudów! To ważne, aby projekt wspierać również finansowo. Dzięki dobroczyńcom Paczka może działać, rozwijać się i docierać do tych, do których często nie dociera nikt inny. Dzięki wpłatom od osób indywidualnych Szlachetna Paczka może otwierać nowe rejony pomocy a także nieść dodatkowe wsparcie podczas całego roku w ramach Paczki Prawników, Paczki Lekarzy czy Paczki Seniorów.

Wejdź na www.szlachetnapaczka.pl i pomyśl o tych, którym zabrakło szczęścia.


„Bardziej niż głodu boję się zimna” – premiera Raportu o Biedzie przygotowanego przez Szlachetną Paczkę

Te słowa zostały wypowiedziane w Polsce, w roku 2019. Usłyszeli je wolontariusze Szlachetnej Paczki, którzy co roku docierają do tysięcy ludzi z takimi historiami. 27 listopada ukazał się Raport o Biedzie – unikatowa publikacja zbierająca dane i historie obrazujące to, jak dziś wygląda ubóstwo w Polsce. Pełna treść raportu wzbogacona nagraniami audio oraz wideo dostępna jest na stronie www.szlachetnapaczka.pl/raport-o-biedzie.

– Raport o biedzie nie powstał, by kogokolwiek zaskoczyć. Mówi o rzeczach, o których – jako społeczeństwo – zazwyczaj doskonale wiemy.
I codziennie wkładamy mnóstwo wysiłku, żeby wiedzę tę ignorować – czytamy we wstępie raportu.

W 2018 roku liczba osób żyjących w skrajnym ubóstwie wzrosła o 400 tys. Dziś ponad 2 miliony Polaków balansuje na granicy biologicznego przetrwania. – Dwa miliony to za dużo, by nie dostrzegać problemu. Tym bardziej, że zagrożenie dotyczy przede wszystkim tych, którzy raczej nie mają dość siły, by upominać się o swoje – podkreślają twórcy raportu.

W to nie uwierzysz – ekstremalnie biedni

„Zwyczajna starsza pani w schludnym ubraniu raz po raz wyjmuje z torebki niewielki woreczek z chlebem. Sięga do niego dyskretnie, starając się, by na ziemię nie spadł ani okruszek.

– To? Oj, po prostu żywię się ekonomicznie – mówi.

By mieć co jeść, podsmaża na patelni suchy chleb. Podjada go ukradkiem, dopiero gdy czuje, że zaczyna się jej robić słabo. Ma na imię Emilia. Sąsiedzi mówią, że nikomu nie odmawia pomocy.”

To przykład jednej z kilkunastu historii zawartych w Raporcie o Biedzie i jednej z tysięcy, do których dotarli wolontariusze Szlachetnej Paczki. Skrajne ubóstwo nie rzuca się w oczy. Polacy często zmagają się z trudną do wyobrażenia biedą w odosobnieniu, po cichu, z dala od wzroku drugiego człowieka. To dlatego przywykliśmy twierdzić, że biedy w Polsce nie ma – już nie ma. Tymczasem dane mówią same za siebie.

Mniej niż 8 zł na dzień

W 2018 roku ponad dwa miliony Polaków żyło w skrajnym ubóstwie, co oznacza, że na przeżycie miało do dyspozycji nie więcej niż 19 zł dziennie. W jeszcze trudniejszej sytuacji znalazły się rodziny odwiedzane przez wolontariuszy w ramach Szlachetnej Paczki. Średni dochód w co czwartej rodzinie nie przekraczał… 8 zł na osobę. Wiele z nich to osoby starsze i samotne. Według danych z raportu w ciągu dwóch ostatnich lat liczba seniorów żyjących w ubóstwie wzrosła o ponad 60 tys.

Wzrasta także zasięg ubóstwa relatywnego. Do tej kategorii zalicza się osoby, których poziom wydatków nie przekracza połowy średniej liczonej dla ogółu społeczeństwa. Takich ludzi jest w Polsce 14%, co oznacza, że w naszym kraju żyje około 5 mln osób relatywnie biednych.

„Najbardziej przydałaby mi się maść przeciwbólowa, ale jest droga, szkoda mi na nią pieniędzy. I herbata na nerki. A z czego bym się ucieszyła? Jakbym już nie była głodna.”

„Cały zeszły rok spędził w szpitalu na oddziale, dzięki czemu, jak mówi, paradoksalnie przetrwał, bo zimę spędził w cieple.”

„Zamiast prysznica – plastikowa miska. Zamiast toalety – wychodek na podwórku. Kuchnia? Brak. Dwa pokoje i tyle. W jednym jest piec – trzeba na nim gotować, żeby nie było zimno. Drugi przez większość zimy jest oblodzony.”

Trzy różne historie, troje różnych osób. Co ich łączy? Dla wszystkich codzienność to nieustanna walka – z zimnem, głodem, samotnością. Dla osób żyjących w skrajnej, niezawinionej biedzie planowanie domowego budżetu to prawdziwe wyzwanie, z którym często sobie nie radzą. Jak wynika z badania przeprowadzonego w marcu 2019 roku przez CBOS, Polacy żyjący bardzo biednie lub skromnie częściej niż pozostali zadłużają się w instytucjach udzielających kredytów niebędących bankami oraz u osób prywatnych. A zakończenie takich historii znamy aż za dobrze.

7 segmentów biedy w Polsce

Fundamentem ukazującej się już co roku publikacji są ogólnopolskie badania i analizy dotyczące stanu ubóstwa w naszym kraju oraz wewnętrzne dane pozyskane przez wolontariuszy Szlachetnej Paczki podczas pogłębionych wywiadów prowadzonych w trakcie bezpośrednich spotkań z kilkudziesięcioma tysiącami rodzin w całej Polsce. W tym roku twórcy raportu korzystając z tak ogromnej bazy wiedzy własnej oraz monitorując najnowsze badania, zbierali i opisali siedem głównych segmentów ubóstwa w Polsce oraz wskazali, kto w 2019 roku jest najbardziej narażony na życie w ekstremalnej biedzie. Wśród nich znaleźli się mieszkańcy wsi, chorzy oraz niepełnosprawni, seniorzy, a nawet dzieci i młodzież narażone na tzw. biedę dziedziczoną.

– Wbrew obiegowym sądom liczba dzieci żyjących w skrajnym ubóstwie rośnie (z 325 tys. w roku 2017 do 417 tys. rok później – czytamy w raporcie. – W 2018 roku w skrajnym ubóstwie żyło w Polsce prawie pół miliona dzieci. Niektórzy nie muszą popełniać błędów, by popaść w biedę. Czasami wystarczy znaleźć się w nieodpowiednim miejscu i nieodpowiednim czasie
– już w chwili urodzenia.

Stowarzyszenie WIOSNA nie tylko diagnozuje rzeczywistość, ale przede wszystkim działa tak, by ją zmieniać. Z myślą o najmłodszych powstał bliźniaczy program Szlachetnej Paczki – Akademia Przyszłości. Aż jedna trzecia podopiecznych Akademii pochodzi z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Podobny odsetek rekrutuje się z rodzin, w których rodzice mają niski poziom wykształcenia. Udział w Akademii Przyszłości to dla małych studentów prezent na całe życie. Podczas rocznego programu dzieci uczestniczą w indywidualnych zajęciach ze swoim tutorem-wolontariuszem, pod okiem którego odnajdują swoje mocne strony, budują poczucie własnej wartości i zyskują narzędzia do tego, by z nadzieją patrzeć w przyszłość.

Szlachetna Paczka pomaga już od blisko 20 lat

Szlachetna Paczka od blisko 20 lat dociera do najbardziej potrzebujących w całym kraju, oferując nie tylko wsparcie materialne, ale przede wszystkim impuls do zmiany. Osoby dotknięte biedą potrzebują uwagi i zrozumienia. Czasami jeden uśmiech, uścisk dłoni czy słowa wsparcia są dla nich świadectwem tego, że ktoś ich dostrzegł i w nich wierzy. Dzięki temu wiele rodzin odzyskuje nadzieję na wyjście z trudnej sytuacji.

Na stronie internetowej Paczki wciąż można wybrać rodziny włączone do tegorocznej edycji programu. Darczyńcą może zostać każdy, wystarczy wejść na www.szlachetnapaczka.pl, poznać historię oraz potrzeby wybranej rodziny i wspólnie z przyjaciółmi czy bliskimi przygotować paczkę. Pomoc trafi do potrzebujących w jednym czasie, podczas tzw. Weekendu Cudów, który w tym roku przypada na 7 i 8 dzień grudnia.

Jeśli z jakiegoś powodu nie możesz przygotować Paczki, wciąż możesz pomóc. To ważne, aby projekt wspierać również finansowo. To, do ilu rodzin dotrą nasi wolontariusze i w ilu miejscach będziemy mogli nieść pomoc, zależy od naszych dobroczyńców. Dzięki wpłacającym Paczka może działać, rozwijać się i docierać do tych, do których często nie dociera nikt inny. W praktyce: wspierając projekt finansowo, pomagasz potrzebujących rodzinom, do których docieramy. Wejdź na www.szlachetnapaczka.pl

Tylko w zeszłym roku w działania Paczki włączyło się ponad 635 tys. osób, a ogólna wartość pomocy materialnej przekazanej rodzinom w potrzebie przekroczyła 47 milionów złotych.

Ty też możesz pomóc. Pomyśl o tych, którym zabrakło szczęścia i wejdź na www.szlachetnapaczka.pl.

By zapoznać się z pełną treścią Raportu o Biedzie, wejdź na www.szlachetnapaczka.pl/raport-o-biedzie.