BNP PARIBAS

– Od 2010 roku realizujemy Strategię CSR. W naszych planach i działaniach uwzględniamy wpływ społeczny związany z działalnością biznesową. Społeczna odpowiedzialność w Banku to coś więcej niż jednorazowe akcje sponsoringowe czy charytatywne. Programy i inicjatywy, które realizujemy, mają charakter inwestycji społecznych i pozwalają na długofalowe działania, dające trwałe efekty. Idea pomocy realizowanej przez Szlachetną Paczkę jest spójna z odpowiedzialną postawą Banku i Fundacji BNP Paribas. Chcemy mądrze wspierać najbardziej potrzebujące osoby. Oprócz rzeczy materialnych, rodziny dostają sygnał, że nie są same – powiedział Przemek Gdański, prezes Zarządu Banku BNP Paribas.