Notice: Undefined index: in /www/dev_wordpress_www/www/dev.wiosna.org.pl/public/wp-content/themes/wp-bootstrap-starter/template-parts/content.php on line 17
05.06.2017

Zapytanie ofertowe

Kraków 05.06.17

W związku z realizacją projektu Małopolskie Talenty zapraszamy do złożenia oferty na:

Opracowanie wyników badań uzdolnień kierunkowych 1600 uczniów zrekrutowanych w projekcie Małopolskie Talenty, poprzez:

· Przygotowanie merytorycznego i technicznego zaplecza oceny testów i analizy wyników;

· Weryfikacja testów i archiwizacja danych 1600 uczniów zrekrutowanych w projekcie;

· Opracowanie raportu końcowego zawierającego analizę funkcjonowania narzędzia diagnostycznego (testu) oraz rekomendacje dotyczące zasad i procedur systemowej diagnozy indywidualnych uzdolnień kierunkowych uczniów zdolnych w zakresie kompetencji kluczowych.

Szczegółowe wymagania znajdują się w opisie przedmiotu zamówienia.

1. Zapytanie ofertowe

2. Formularz ofertowy