01.02.2018

zapytanie ofertowe nr 1/WII/2018

W związku z realizacją projektu „WIOSENNY INKUBATOR INNOWACJI” zapraszamy do złożenia oferty na realizację usługi polegającej na indywidualnym doradztwie dla Innowatorów w fazie testowania innowacji.

Szczegółowe wymagania znajdują się w opisie przedmiotu zamówienia.

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy

Ofertę można przesłać e-mailem (skan własnoręcznie podpisanej oferty wraz z kompletem dokumentów) na adres: [email protected]

lub złożyć osobiście w siedzibie Stowarzyszenia WIOSNA, ul. Berka Joselewicza 21, 31-031 Kraków lub przesłać pocztą/kurierem na w/w adres do dnia 08.02.2018 r. (liczy się data wpływu).