Wiosna 22.11.2016

Innowatorzy społeczni na start!

Poszukujemy innowatorów społecznych, którzy nie boją się podjąć wyzwania i chcą zmierzyć się z problemami funkcjonującymi na rynku pracy. W WIOSENNYM INKUBATORZE INNOWACJI wystarczy nowatorski pomysł i impuls do działania, bo o wsparcie doradcze i eksperckie oraz grant na realizację Twojego innowacyjnego zadba WIOSNA! Pierwsza tura rekrutacji rusza już 28 listopada.

Projekt WIOSENNY INKUBATOR INNOWACJI został przygotowany z myślą o osobach najbardziej zagrożonych wykluczeniem na rynku pracy oraz narażonych na stereotypizację, czyli osobach powyżej 50 roku życia, młodych bez doświadczenia zawodowego oraz osobach niepełnosprawnych. W ramach projektu będziemy wspierać nowatorskie pomysły, które przyczynią się do wypracowania szybszych, tańszych i bardziej efektywnych rozwiązań problemów w obszarze integracji zawodowej osób oddalonych od rynku pracy.

KTO MOŻE ZOSTAĆ INNOWATOREM SPOŁECZNYM?

Innowatorem może zostać każdy. Czekamy zarówno na osoby prywatne (pracujący, bezrobotni, uczniowie i studenci, pracownicy uczelni wyższych), grupy nieformalne (uczestnicy forów internetowych, portali społecznościowych, nieformalnych zrzeszeń) oraz podmioty takie jak: stowarzyszenia, przedsiębiorstwa, uczelnie, podmioty rynku pracy.

JAKIE FORMY WSPARCIA CZEKAJĄ NA INNOWATORÓW?

Pomoc i wsparcie, jakie przygotowaliśmy w ramach projektu będzie skrojone na miarę każdego innowatora. Granty w wysokości do 80 000 zł, specjalistyczne szkolenia, doradztwo grupowe i indywidualne, wsparcie organizacyjno-techniczne oraz materiały szkoleniowe w postaci e-learningu dla autorów najlepszych pomysłów są tego świetnym przykładem. Takim wsparciem będą objęte 32 wybrane innowacje, spośród których 4 zostaną przygotowane do wdrożenia na szeroką skalę.

JAK ZGŁOSIĆ SWÓJ POMYSŁ NA INNOWACJĘ

Wejdź na stronę www.rynekpracy.wiosna.org.pl/inkubator i zapoznaj się z regulaminem udziału w projekcie wraz z załącznikami. Następnie wypełnij i wyślij elektroniczny formularz zgłoszeniowy. Po przesłaniu wypełnionego formularza śledź wyniki naboru na stronie! Pierwszy etap rekrutacji trwa do 11 stycznia 2017 roku.

WIOSENNY INKUBATOR INNOWACJI

www.rynekpracy.wiosna.org.pl/inkubator

Tel. +48 785 788 020, +48 785 501 436

E-mail: [email protected]

Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie WIOSNA we współpracy partnerskiej z Uniwersytetem Jagiellońskim.