Wiosna 07.11.2016

Projekt UP-SKILLING EUROPE – dzielimy się rezultatami

Zakończyliśmy realizację międzynarodowego projektu podnoszącego kwalifikacje dorosłych bezrobotnych mieszkańców Europy z barierami wynikającymi m.in. z niepełnosprawności, braku doświadczenia zawodowego czy imigracji.

Aby poprawić sytuację tych osób, przez dwa lata partnerzy z 6 krajów i z różnych branż opracowywali scenariusze specjalnych warsztatów poświęconych rozwijaniu kompetencji kluczowych niezbędnych na współczesnym rynku pracy, tj.:

1. Przedsiębiorczość społeczna
2. Technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK)
3. Nauka języka angielskiego
4. Uczenie się prze całe życie
5. Mobilność edukacyjna

Wszystkie scenariusze zostały opracowane w sposób na tyle uniwersalny i elastyczny, aby trenerzy, edukatorzy i specjaliści w różnych organizacjach, firmach i instytucjach działających na rzecz kształcenia, zatrudnienia i integracji zawodowo-społecznej osób zagrożonych wykluczeniem w całej Europie mogli je łatwo przystosować do potrzeb konkretnej grupy.

Pełne scenariusze warsztatów wraz z opracowaniem metodycznym i materiałami pomocniczymi w sześciu językach: angielskim, greckim, włoskim, rumuńskim, hiszpańskim i polskim można bezpłatnie pobrać na stronie projektu www.upskillingeurope.eu. Materiały dostępne są na międzynarodowej licencji w ramach otwartych zasobów edukacyjnych OER Creative Commons, mogą być zatem powszechnie stosowane i modyfikowane.

Zapraszamy do korzystania z materiałów, przekazywanie informacji o scenariuszach i do kreowania własnych autorskich pomysłów w temacie wsparcia osób z mniejszymi szansami na rynku pracy.

Więcej informacji na stronie www.upskillingeurope.eu.