Wiosna 18.12.2019

Informacja zarządu Stowarzyszenia WIOSNA z dnia 18 grudnia

W dniu 16 grudnia 2019 roku w Krakowie odbyło się walne zgromadzenie członków Stowarzyszenia WIOSNA. Podsumowano tegoroczną edycję Szlachetnej Paczki i Weekend Cudów. Dzięki intensywnej pracy wszystkich pracowników i wolontariuszy, przy wsparciu darczyńców, mediów, partnerów, w tym roku połączyliśmy ponad 600 tysięcy osób, a pomoc dotarła do 14 562 rodzin. Łączna wartość pomocy wyniosła 45 860 684 zł.

Anna Wilczyńska, prezes Stowarzyszenia WIOSNA, w związku z tym, że spodziewa się trzeciego dziecka, podjęła decyzję o zakończeniu pracy w Zarządzie Stowarzyszenia. Dziękujemy Annie za wieloletnią pracę w Zarządzie, a w szczególności za ostatnie miesiące, które pozwoliły zrealizować tegoroczne edycje programów społecznych.

Anna Korzycka, wiceprezes Stowarzyszenia WIOSNA od czerwca 2019 roku, w związku ze zrealizowaniem strategicznych zadań i zobowiązań, również podjęła decyzję o zakończeniu pracy w Zarządzie Stowarzyszenia. Dziękujemy za zaangażowanie i wsparcie, które bezpośrednio przyczyniły się do sukcesu tegorocznej edycji Szlachetnej Paczki.

Obie pozostają członkiniami Stowarzyszenia WIOSNA i zamierzają angażować się w jego prace.

Zgodnie z rekomendacją Anny Wilczyńskiej na Prezeskę Zarządu wybrano Joannę Sadzik, do 16 grudnia wiceprezeskę Zarządu. Do Zarządu Stowarzyszenia dołączyli także dyrektorzy kluczowych działów: Agnieszka Grzechnik, dyrektorka działu Szlachetnej Paczki i Programów Społecznych, Konrad Kruczkowski, dyrektor działu komunikacji i relacji z klientem oraz Sebastian Widlak, dyrektor działu IT. Zarząd Stowarzyszenia WIOSNA liczy obecnie 5 osób, w zarządzie funkcję jednego z wiceprezesów wciąż pełni Dominika Langer-Gniłka, dyrektorka działu Współpracy z firmami i Rozwoju. Dołączenie do Zarządu kluczowych dyrektorów jest kontynuacją realizowanego od czerwca procesu unowocześniania struktur zarządzania Stowarzyszeniem i zwiększania reprezentatywności różnych grup w jego strukturach.

Szlachetna Paczka po raz kolejny połączyła tysiące osób wokół idei mądrego pomagania. Jednocześnie wciąż potrzebujemy wsparcia darczyńców, przyjaciół, partnerów i dziennikarzy. Bardzo Was potrzebujemy, a przede wszystkim naszej wspólnej pracy potrzebują ci, którym pomagamy, przez cały rok.