13.12.2016

Rozeznanie rynku

Kraków 13.12.2016

W związku z planowaną organizacją wsparcia psychologicznego dla uczestników projektu „Wiosenna Akademia Możliwości” zwracamy się z uprzejmą prośbą o wycenę wartości zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku poniżej.
Wycenę proszę przygotować na załączonym formularzu ofertowym.Szczegółowe wymagania znajdują się z opisie przedmiotu zamówienia.
Niniejsze zapytanie służy rozeznaniu cen i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego oraz przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.