24.05.2017

Zapytanie ofertowe

Kraków 24.05.17

W związku z realizacją projektu Małopolskie Talenty zapraszamy do złożenia oferty na:

  1. przeprowadzenie warsztatów dla trenerów-edukatorów z zakresu kompetencji społecznych i uczenia się oraz uczenia dorosłych i metod aktywizujących w pracy z uczniem zdolnym
  2. przeprowadzenie warsztatów dla nauczycieli z zakresu kształtowania kompetencji społecznych i uczenia się wśród uczniów zdolnych