14.04.2017

Rozeznanie rynku

Kraków 14.04.2017

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wycenę wartości zamówienia dotyczącego usługi cateringowej na warsztatach dla uczestników projektu „Wiosenna Akademia Możliwości” oraz trenerów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku poniżej.

Wycenę proszę przygotować na załączonym formularzu ofertowym.

Szczegółowe wymagania znajdują się w opisie przedmiotu zamówienia.

Niniejsze zapytanie służy rozeznaniu cen i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego oraz przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.