Joanna Sadzik
Prezeska Zarządu

Dominika Langer-Gniłka
Wiceprezeska Zarządu

Agnieszka Grzechnik
Wiceprezeska Zarządu

Konrad Kruczkowski
Wiceprezes Zarządu

Sebastian Widlak
Wiceprezes Zarządu

Statut

Stowarzyszenia

Dane

rejestrowe

Stowarzyszenie WIOSNA zostało zarejestrowane 10.10.2001 pod numerem KRS 0000050905. Od 2004 roku posiada status organizacji pożytku publicznego (OPP). Oznacza to, że na rzecz Stowarzyszenia można odliczać 1% podatku dochodowego.

Znajdź nas w bazie organizacji pożytku publicznego na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości:
www.sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl