27.02.2017

Rozeznanie rynku

Kraków 27.02.2017

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wycenę wartości zamówienia dotyczącego usługi przeprowadzenia warsztatów rozwojowo-inspirujących na potrzeby projektu „Wiosenna Akademia Możliwości” zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku poniżej.

Wycenę proszę przygotować na załączonym formularzu ofertowym.

Szczegółowe wymagania znajdują się z opisie przedmiotu zamówienia.

Niniejsze zapytanie służy rozeznaniu cen i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego oraz przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.