21.03.2017

Informacja o wybranym Wykonawcy

Kraków 21.03.2017

Nazwa Zamawiającego: Stowarzyszenie WIOSNA

Tytuł projektu: Małopolskie Talenty

Przedmiot zamówienia:

1. Zaprojektowanie, stworzenie, wdrożenie i przetestowanie sytemu IT do obsługi procesu diagnozy.

2. Wsparcie techniczne i utrzymanie systemu IT do obsługi technicznej diagnozy.

3. Opracowanie i przygotowanie (zaprojektowanie, wyprodukowanie i zaimplementowanie) 3 modułów e-learningowych (2 modułów dla kadry oświatowej oraz 1 modułu na potrzeby diagnozy) oraz materiałów multimedialnych: 3 filmów motywacyjnych do programów zajęć rozwijających kompetencje społeczne i uczenia uczniów zdolnych

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena:

CDG Pro Sp. z o.o., Świlcza 145B, 36-072 Świlcza k/Rzeszowa; data wpłynięcia oferty: 13.03.2017; cena brutto: 268 900,00 zł

Pełna lista podmiotów:

CDG Pro Sp. z o.o., Świlcza 145B, 36-072 Świlcza k/Rzeszowa; liczba punktów: 100