17.07.2017

Zapytanie ofertowe nr 5/MT/2017

W związku z realizacją projektu Małopolskie Talenty zapraszamy do złożenia oferty na:

Opracowanie wyników badań uzdolnień kierunkowych 1600 uczniów zrekrutowanych w projekcie Małopolskie Talenty, poprzez:

· Przygotowanie merytorycznego i technicznego zaplecza oceny testów i analizy wyników;

· Weryfikacja testów i archiwizacja danych 1600 uczniów zrekrutowanych w projekcie;

Szczegółowe wymagania znajdują się w opisie przedmiotu zamówienia.

1. Zapytanie ofertowe

2. Formularz ofertowy