14.02.2017

Informacja o wybraniu Wykonawcy 01/WII/2018

Nazwa Zamawiającego: Stowarzyszenie WIOSNA
Tytuł projektu: Wiosenny Inkubator Innowacji
Przedmiot zamówienia 01/WII/2018 – doradztwo specjalistyczne w fazie testowania

Rozstrzygnięcie – wybrano wykonawców:
• Marzena Wieczorek
• Agnieszka Sokołowska