06.03.2017

Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją projektu Małopolskie Talenty zapraszamy do złożenia oferty na:

1. Zaprojektowanie, stworzenie, wdrożenie i przetestowanie sytemu IT do obsługi procesu diagnozy.

2. Wsparcie techniczne i utrzymanie systemu IT do obsługi technicznej diagnozy.

3. Opracowanie i przygotowanie (zaprojektowanie, wyprodukowanie i zaimplementowanie) 3 modułów e-learningowych (2 modułów dla kadry oświatowej oraz 1 modułu na potrzeby diagnozy) oraz materiałów multimedialnych: 3 filmów motywacyjnych do programów zajęć rozwijających kompetencje społeczne i uczenia uczniów zdolnych

zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w dokumencie Zapytanie ofertowe poniżej.

Ofertę cenową proszę przygotować na załączonym formularzu ofertowym.

Szczegółowe wymagania znajdują się w opisie przedmiotu zamówienia.