Sprawozdania
Stowarzyszenia Wiosna

Sprawozdania za rok 2021
 • Sprawozdanie finansowe za rok 2021 Pobierz
 • Sprawozdanie merytoryczne za rok 2021 Pobierz
 • eSPR_6751287092_2021_68045755386053431_JD_SW_JS_KK_DLG_AG Pobierz
Sprawozdania za rok 2020
 • Sprawozdanie finansowe za rok 2020 Pobierz
 • Sprawozdanie merytoryczne za rok 2020 Pobierz
Sprawozdania za rok 2019
 • Sprawozdanie finansowe za rok 2019 Pobierz
 • Sprawozdanie merytoryczne za rok 2019 Pobierz
Sprawozdania za rok 2018
 • Sprawozdanie finansowe za rok 2018 Pobierz
 • Sprawozdanie merytoryczne za rok 2018 Pobierz
Sprawozdania za rok 2017
 • Sprawozdanie finansowe za rok 2017 Pobierz
 • Sprawozdanie merytoryczne za rok 2017 Pobierz
Sprawozdania za rok 2016
 • Sprawozdanie finansowe za rok 2016 Pobierz
 • Sprawozdanie merytoryczne za rok 2016 Pobierz
Sprawozdania za rok 2015
 • Sprawozdanie finansowe za rok 2015 Pobierz
 • Sprawozdanie finansowe za rok 2015 - bilans Pobierz
 • Sprawozdanie finansowe za rok 2015 - informacja dodatkowa do bilansu Pobierz
 • Sprawozdanie finansowe za rok 2015 - rw Pobierz
 • Sprawozdanie merytoryczne za rok 2015 Pobierz
Sprawozdania za rok 2014
 • Sprawozdanie finansowe za rok 2014 Pobierz
 • Sprawozdanie merytoryczne za rok 2014 Pobierz
Sprawozdania za rok 2013
 • Sprawozdanie finansowe za rok 2013 Pobierz
 • Sprawozdanie finansowe za rok 2013 - bilans Pobierz
 • Sprawozdanie finansowe za rok 2013 - informacja dodatkowa do bilansu Pobierz
 • Sprawozdanie finansowe za rok 2013 - rw Pobierz
 • Sprawozdanie merytoryczne za rok 2013 Pobierz
Sprawozdania za rok 2012
 • Sprawozdanie finansowe za rok 20012 - bilans Pobierz
 • Sprawozdanie finansowe za rok 2012 - informacja dodatkowa do bilansu Pobierz
 • Sprawozdanie finansowe za rok 2012 - Opinia i raport z badania SF Pobierz
 • Sprawozdanie finansowe za rok 2012 - rw Pobierz
 • Sprawozdanie merytoryczne za rok 2012 Pobierz
Sprawozdania za rok 2011
 • Sprawozdanie finansowe za rok 20011 - bilans Pobierz
 • Sprawozdanie finansowe za rok 2011 - informacja dodatkowa do bilansu Pobierz
 • Sprawozdanie finansowe za rok 2011 Pobierz
 • Sprawozdanie merytoryczne za rok 2011 Pobierz
Sprawozdania za rok 2010
 • Sprawozdanie finansowe za rok 20010 - bilans Pobierz
 • Sprawozdanie finansowe za rok 2010- informacja dodatkowa do bilansu Pobierz
 • Sprawozdanie finansowe za rok 2010 - rw Pobierz
 • Sprawozdanie merytoryczne za rok 2010 Pobierz
 • Sprawozdanie ze zbiórki publicznej 105/2010
  Sprawozdanie ze sposobu wydatkowania środków zebranych w ramach zbiórki publicznej dokonywanej poprzez wysyłanie wiadomości tekstowych typu SMS przez Stowarzyszenie WIOSNA z siedzibą w Krakowie przy ul. Starowiślnej 21/3, przeprowadzonej na podstawie pozwolenia (Decyzja numer 105/2010) z dnia 25 maja 2010 r. wydanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
  Pobierz
Sprawozdania za rok 2009
 • Sprawozdanie finansowe za rok 2009 - bilans Pobierz
 • Sprawozdanie finansowe za rok 2009 - informacja dodatkowa do bilansu Pobierz
 • Sprawozdanie finansowe za rok 2009 - rw Pobierz
 • Sprawozdanie merytoryczne za rok 2009 Pobierz
 • Sprawozdanie ze zbiórki publicznej 189/2009
  Sprawozdanie ze sposobu wydatkowania środków zebranych w ramach zbiórki publicznej przeprowadzonej na podstawie pozwolenia (Decyzja Nr 189/2009) z dnia 20 listopada 2009 roku wydanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
  Pobierz
Sprawozdania za rok 2008
 • Sprawozdanie finansowe za rok 2008 - bilans 2008 Pobierz
 • Sprawozdanie finansowe za rok 2008 - informacja dodatkowa do bilansu 2008 Pobierz
 • Sprawozdanie finansowe za rok 2008 - rw Pobierz
 • Sprawozdanie merytoryczne za rok 2008 Pobierz
Sprawozdania za rok 2007
 • Sprawozdanie finansowe za rok 2007 Pobierz
 • Sprawozdanie merytoryczne za rok 2007 Pobierz
Sprawozdania za rok 2006
 • Sprawozdanie finansowe za rok 2006 Pobierz
 • Sprawozdanie merytoryczne za rok 2006 Pobierz
Sprawozdania za rok 2005
 • Sprawozdanie merytoryczne za rok 2005 Pobierz
 • Sprawozdanie finansowe za rok 2005 Pobierz
Sprawozdania za rok 2004
 • Sprawozdanie merytoryczne za rok 2004 Pobierz
 • Sprawozdanie finansowe za rok 2004 - Rachunek zysków i stat za rok 2004 Pobierz
 • Sprawozdanie finansowe za rok 2004 - Bilans za rok 2004 Pobierz
 • Sprawozdanie finansowe za rok 2021
 • Sprawozdanie merytoryczne za rok 2021
 • eSPR_6751287092_2021_68045755386053431_JD_SW_JS_KK_DLG_AG
 • Sprawozdanie finansowe za rok 2020
 • Sprawozdanie merytoryczne za rok 2020
 • Sprawozdanie finansowe za rok 2019
 • Sprawozdanie merytoryczne za rok 2019
 • Sprawozdanie finansowe za rok 2018
 • Sprawozdanie merytoryczne za rok 2018
 • Sprawozdanie finansowe za rok 2017
 • Sprawozdanie merytoryczne za rok 2017
 • Sprawozdanie finansowe za rok 2016
 • Sprawozdanie merytoryczne za rok 2016
 • Sprawozdanie finansowe za rok 2015
 • Sprawozdanie finansowe za rok 2015 - bilans
 • Sprawozdanie finansowe za rok 2015 - informacja dodatkowa do bilansu
 • Sprawozdanie finansowe za rok 2015 - rw
 • Sprawozdanie merytoryczne za rok 2015
 • Sprawozdanie finansowe za rok 2014
 • Sprawozdanie merytoryczne za rok 2014
 • Sprawozdanie finansowe za rok 2013
 • Sprawozdanie finansowe za rok 2013 - bilans
 • Sprawozdanie finansowe za rok 2013 - informacja dodatkowa do bilansu
 • Sprawozdanie finansowe za rok 2013 - rw
 • Sprawozdanie merytoryczne za rok 2013
 • Sprawozdanie finansowe za rok 20012 - bilans
 • Sprawozdanie finansowe za rok 2012 - informacja dodatkowa do bilansu
 • Sprawozdanie finansowe za rok 2012 - Opinia i raport z badania SF
 • Sprawozdanie finansowe za rok 2012 - rw
 • Sprawozdanie merytoryczne za rok 2012
 • Sprawozdanie finansowe za rok 20011 - bilans
 • Sprawozdanie finansowe za rok 2011 - informacja dodatkowa do bilansu
 • Sprawozdanie finansowe za rok 2011
 • Sprawozdanie merytoryczne za rok 2011
 • Sprawozdanie finansowe za rok 20010 - bilans
 • Sprawozdanie finansowe za rok 2010- informacja dodatkowa do bilansu
 • Sprawozdanie finansowe za rok 2010 - rw
 • Sprawozdanie merytoryczne za rok 2010
 • Sprawozdanie ze zbiórki publicznej 105/2010
  Sprawozdanie ze sposobu wydatkowania środków zebranych w ramach zbiórki publicznej dokonywanej poprzez wysyłanie wiadomości tekstowych typu SMS przez Stowarzyszenie WIOSNA z siedzibą w Krakowie przy ul. Starowiślnej 21/3, przeprowadzonej na podstawie pozwolenia (Decyzja numer 105/2010) z dnia 25 maja 2010 r. wydanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • Sprawozdanie finansowe za rok 2009 - bilans
 • Sprawozdanie finansowe za rok 2009 - informacja dodatkowa do bilansu
 • Sprawozdanie finansowe za rok 2009 - rw
 • Sprawozdanie merytoryczne za rok 2009
 • Sprawozdanie ze zbiórki publicznej 189/2009
  Sprawozdanie ze sposobu wydatkowania środków zebranych w ramach zbiórki publicznej przeprowadzonej na podstawie pozwolenia (Decyzja Nr 189/2009) z dnia 20 listopada 2009 roku wydanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
 • Sprawozdanie finansowe za rok 2008 - bilans 2008
 • Sprawozdanie finansowe za rok 2008 - informacja dodatkowa do bilansu 2008
 • Sprawozdanie finansowe za rok 2008 - rw
 • Sprawozdanie merytoryczne za rok 2008
 • Sprawozdanie finansowe za rok 2007
 • Sprawozdanie merytoryczne za rok 2007
 • Sprawozdanie finansowe za rok 2006
 • Sprawozdanie merytoryczne za rok 2006
 • Sprawozdanie merytoryczne za rok 2005
 • Sprawozdanie finansowe za rok 2005
 • Sprawozdanie merytoryczne za rok 2004
 • Sprawozdanie finansowe za rok 2004 - Rachunek zysków i stat za rok 2004
 • Sprawozdanie finansowe za rok 2004 - Bilans za rok 2004