Wiosna 09.09.2016

WIOSNA łączy!

Ruszyła rekrutacja do dwóch programów aktywizacji zawodowej dla mieszkańców Małopolski! Płatne staże, stypendia, specjalistyczne szkolenia i warsztaty oraz indywidualna pomoc wolontariuszy to tylko niektóre z form wsparcia, które oferujemy uczestnikom nowych projektów. Dedykujemy je osobom niepracującym, głównie niepełnosprawnym, którym zależy na rozwoju swojej kariery i zdobywaniu doświadczenia zawodowego.

Nasze nowe projekty to szansa aby zmienić swoją rzeczywistość! W WIOSENNEJ AKADEMII MOŻLIWOŚCI i AKTYWNYCH, POTRZEBNYCH, KOMPETENTNYCH – KOMPLEKSOWYM PROGRAMIE AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 30+ W MAŁOPOLSCE tworzymy przestrzeń do samorealizacji, dajemy możliwość na spotkanie inspirujących ludzi, a także realną szansę na zatrudnienie. Programy są kontynuacją realizowanych w poprzednich latach projektów TELEKARIERA, 50+ DOJRZALI, POTRZEBNI, KOMPETENTNI oraz ABSOLWENT IDZIE DO PRACY, w którym wsparliśmy w rozwoju kariery zawodowej około 500 osób, a ponad połowa z nich znalazła satysfakcjonującą pracę.

WIOSENNA AKADEMIA MOŻLIWOŚCI to projekt, w którym o wsparcie mogą ubiegać się osoby młode z Małopolski w wieku 18-29, które nie pracują i nie kształcą się w trybie dziennym: z niepełnosprawnością oddechowo-krążeniową (lub inną niepełnosprawnością sprzężoną z chorobami układu krążeniowo-oddechowego) jak i osoby bez orzeczenia, ale zamieszkujące tereny wiejskie. Dla każdego uczestnika przygotowaliśmy między innymi spotkania z pośrednikiem pracy, doradcą zawodowym, cykl warsztatów oraz szkoleń rozwojowych i specjalistycznych. A co najważniejsze, ponad połowa naszych podopiecznych weźmie udział w 5- lub 6-miesięcznym płatnym stażu zawodowym z perspektywą zatrudnienia.

W projekcie AKTYWNI, POTRZEBNI, KOMPETENTNI 30+ czekamy na niepracujące osoby powyżej 30. roku życia z wybranych powiatów Małopolski, w których problem bezrobocia jest najbardziej dotkliwy: oświęcimskiego, wadowickiego, chrzanowskiego, brzeskiego, tarnowskiego, nowosądeckiego, myślenickiego i limanowskiego. O wsparcie mogą ubiegać się osoby z niepełnosprawnością oddechowo-krążeniową, metaboliczną oraz endokrynologiczną (w szczególności osoby chorujące na cukrzycę, astmę, choroby tarczycy) lub niepełnosprawnością sprzężoną z tymi chorobami. W ramach projektu płatny staż odbędzie 60 osób, które wcześniej zostaną odpowiednio do niego przygotowane poprzez udział w doradztwie, szkoleniach i konsultacjach.

Jak się zgłosić?

Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na: stronie projektu, w biurze WIOSNY. Zgłoszenia przyjmujemy drogą mailową, pocztą tradycyjną lub stacjonarnie, w biurze Stowarzyszenia WIOSNA:

WIOSENNA AKADEMII MOŻLIWOŚCI

http://rynekpracy.wiosna.org.pl/akademia

Tel. 783 430 102

E-mail: [email protected]

AKTYWNI, POTRZEBNI, KOMPETENTNI 30+

http://rynekpracy.wiosna.org.pl/aktywni/

Tel. 785 988 400, 783 430 075

E-mail: [email protected]