Akademia Przyszłości 13.07.2021

Razem dla lepszej przyszłości dzieci. CANPACK nowym partnerem Akademii Przyszłości.

Grupa CANPACK, jeden z największych producentów opakowań, w ramach realizacji swojej globalnej strategii CSR, aktywnie wspiera inicjatywy, których celem jest odkrywanie potencjału, talentów i nowych możliwości wśród najmłodszych. Firma zaangażowała się w partnerstwo z Akademią Przyszłości.

Partnerstwo Akademii Przyszłości i Canpack

Dzięki wsparciu CANPACK Akademia będzie mogła rozwijać swoje projekty. W ramach edycji 2021/22 Akademia zamierza objąć swoim programem ponad 1800 dzieci w całej Polsce.

„Współpraca z Akademią Przyszłości jest dla nas istotnym projektem, wpisującym się w naszą globalną strategię zrównoważonego rozwoju. Od lat wspieramy rozwój młodych talentów, pomagając im realizować ich pasje i rozwijać potencjał. Zdajemy sobie sprawę, że aby rozwinąć skrzydła, młodzi ludzie potrzebują pewności siebie i wiary we własne siły. Współpraca z Akademią Przyszłości daje nam pewność, że wsparcie udzielone młodym ludziom będzie zgodne z ich faktycznymi potrzebami” – podkreśla Małgorzata Podrecka, CANPACK.

CANPACK zdecydował się również wykorzystać doświadczenia Akademii podejmując działania skierowane do swoich pracowników i ich dzieci. W efekcie powstał pilotażowy projekt Domowej Akademii Przyszłości pod hasłem „You can. Feel it!”, będący serią warsztatów online prowadzonych
w warunkach domowych przez trenerów ze Stowarzyszenia Wiosna, których celem jest wspieranie dzieci w odkrywaniu ich mocnych stron, podnoszenie szans oraz wzmacnianie świadomości rodziców jako partnerów w rozwoju.

To pierwsza współpraca Akademii w takiej formule, gdzie Partner korzysta z potencjału programu, realizując działania dla pracowników. Stowarzyszenie we współpracy z zespołem CANPACK zaadaptowało metodologię Akademii do warunków domowych. Z pierwszej edycji skorzystało ponad 60 rodzin – warsztaty przeprowadzono zarówno wśród dzieci, jak i ich rodziców.

„Ten projekt ma dla nas duże znaczenie.” – mówi Joanna Sadzik, prezeska Zarządu Stowarzyszenia Wiosna realizującego Akademię Przyszłości. „Cieszy nas, że również biznes dostrzega to, co w Akademii stawiamy na pierwszym miejscu – że to od pewności siebie, poczucia własnej wartości, zależy przyszłość dzieci. Pomysł Domowej Akademii Przyszłości wyszedł od CANPACK, wspólnie tworzyliśmy agendę – to przykład realnego, owocnego partnerstwa pomiędzy NGO a biznesem.”

O Grupie CANPACK

Grupa CANPACK, należąca do Giorgi Global Holdings, Inc., jest globalnym producentem aluminiowych puszek napojowych, opakowań dla przemysłu spożywczego, a także szklanych butelek i metalowych zamknięć koronowych. Firma, z siedzibą w Krakowie (Polska), zatrudnia prawie 8 tys. osób na całym świecie i prowadzi działalność w 19 krajach.

Więcej informacji na stronie: www.canpack.com