Szlachetna Paczka 17.12.2020

Na szczęście jesteście! Dziękujemy. Znamy wyniki 20. edycji Szlachetnej Paczki!

W środę 16 grudnia odbyła się konferencja prasowa podsumowująca wyniki jubileuszowej, 20. edycji Szlachetnej Paczki, jednego z największych i najskuteczniejszych programów społecznych w Polsce. Była to okazja do zaprezentowania wyników tegorocznej edycji, podziękowań oraz podzielenia się niezwykłymi historiami zgromadzonymi przez wolontariuszy w trakcie Weekendu Cudów. Transmisję konferencji można było śledzić w social mediach Paczki – na Facebooku, YouTubie i Twitterze.

Jeśli nie było Cię z nami, obejrzyj konferencję tutaj:

Dzięki niezwykłej mobilizacji i zaangażowaniu wolontariuszy, darczyńców i wszystkich przyjaciół Szlachetnej Paczki, dedykowana pomoc dotarła w tym roku do ponad 14 tysięcy rodzin, którym zabrakło szczęścia. Mimo niesprzyjających warunków i dodatkowych przeciwności skala pomocy jest porównywalna względem zeszłego roku. Wzrosła natomiast łączna wartość przekazanego wsparcia, która przekroczyła 51 mln zł i była wyższa niż w 2019 roku o ponad 5 mln zł.

– Zliczaliśmy te wyniki kilka razy, bo wydawało nam się to niemożliwe – mówiła w trakcie konferencji prasowej Joanna Sadzik, prezeska Stowarzyszenia WIOSNA, organizatora Szlachetnej Paczki. – To jest taki rok, kiedy większość osób, jeżeli może, to oszczędza. Tymczasem łączna wartość pomocy w 20. edycji Szlachetnej Paczki to ponad 51 mln zł. Tak, to dużo więcej niż w zeszłym roku, to niesamowite.

Mimo że ten rok był dla wszystkich trudny, to osoby, które miały więcej szczęścia, wciąż chcą się nim dzielić. Tegoroczna skala pomocy pokazuje, że jako społeczeństwo mamy w sobie dużą empatię, czujemy współodpowiedzialność za los potrzebujących i mimo pandemii oraz zamknięcia w domach nie straciliśmy z oczu drugiego człowieka.

Najwyższa w historii średnia wartość pojedynczej Paczki

W tegoroczną edycję Szlachetnej Paczki zaangażowanych było ponad 330 tysięcy darczyńców. Nie było wśród nich tak wielu przedstawicieli instytucji, jak w zeszłych latach (spadek z 44% wszystkich darczyńców na 34%). To efekt pandemii, przez którą szkoły, wiele firm, urzędów czy uczelni pracuje zdalnie. Wpłynęło to także na zmniejszenie się średniej liczby osób przygotowujących pojedynczą Paczkę. W tej edycji na potrzeby jednej rodziny odpowiadały średnio 24 osoby. Jest jednak jeszcze jeden – obok całkowitej wartości pomocy – wskaźnik, który pokazuje, jak ogromne pokłady empatii nosili w sobie tegoroczni darczyńcy.

Wartość „pojedynczej” Szlachetnej Paczki wzrosła aż o 491 zł w stosunku do ubiegłego roku i wyniosła 3 640 zł. To najwyższa średnia wartość pomocy przekazanej jednej rodzinie w 20-letniej historii działania programu. Darczyńcy Paczkowi wiedzą, że pomaganie to nie tylko paczka z ryżem i makaronem, z produktami podstawowymi. Rozumieją, czym jest poczucie godności i że jej przywracanie powinno stać w centrum niesienia pomocy najbardziej potrzebującym.

W tym roku jedna z Paczek dotarła do starszego Pana, który nigdy nie miał łóżka. Gdy otrzymał wersalkę, nie wiedział, jak ją rozłożyć, dotąd spał jedynie na siennikach. W Weekend Cudów wolontariusze byli też z Paczkami u Pana, który najbardziej ucieszył się ze zwykłych baterii. Starszy mężczyzna żyje w mieszkaniu, w którym nie ma prądu – dzięki darczyńcom będzie miał w zimie jasno, nawet po 16.

Szlachetna Paczka łączy – nawet na odległość

Paczka, mimo że w tym roku wyjątkowo hojna, to nie tylko pomoc materialna. Dzięki niej potrzebujący znów czują się zauważeni i ważni. Odzyskują nadzieję nie tylko dlatego, że otrzymali pomoc materialną, ale przede wszystkim dlatego, że ktoś ich dostrzegł i dał wsparcie. Tak jak samotna pani Ela, której na co dzień brakuje właściwie wszystkiego, a największą radość i tak sprawiła jej kartka z życzeniami od darczyńców i laurka od ich dzieci.

Społeczność wokół Szlachetnej Paczki to setki tysięcy: darczyńców, wolontariuszy, partnerów i przyjaciół. Razem tworzymy mechanizm, o dużej skali działania, gdzie nadal konkretny człowiek wciąż pomaga w nim konkretnemu człowiekowi. Tylko w wolontariat zaangażowanych było ponad 11 tysięcy osób. Udało się odwiedzić ponad 21 tysięcy rodzin, z czego obdarowanych zostało łącznie 36 686 osób.

Łącznie w tym roku mądra pomoc połączyła 421 390 osób z całej Polski. Dla niektórych przygotowanie Paczki miało w tym roku szczególny wymiar. Było pretekstem do mądrego, ważnego spotkania, choć w reżimie sanitarnym i z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, często też online. Szlachetna Paczka dostosowała się do nowej rzeczywistości i choć w trosce o bezpieczeństwo kontaktów bezpośrednich jest mniej, to program nadal zbliża i jest pretekstem do mądrego spotkania, rozmowy i refleksji – nie tyko twarzą w twarz.  Setki tysięcy Polaków udowodniło, że mimo fizycznego dystansu, wciąż możemy być razem.

Paczka kolejny raz zaangażowała bardzo wiele różnych grup społecznych: byli z nami sportowcy, muzycy, aktorzy, gamerzy, himalaiści, strażacy, wojskowi. To kolejny rok, kiedy do trudno dostępnych miejsc paczki pomógł dostarczyć GOPR.W 20. edycję zaangażowane były także media, bez których historie tych, którym zabrakło w tym roku szczęścia, nie dotarłyby do milionów Polaków w najdalszych zakątkach kraju. Paczkę niezmiennie wspierają media partnerskie: Onet, RMF FM oraz TVN i pozostałe.

Paczka dotarła w nowe miejsca i pomogła m.in. poszkodowanym przez pandemię

W tym roku Szlachetna Paczka objęła pomocą nie tylko samotne osoby starsze, chorych, niepełnosprawnych czy rodziny wielodzietne, ale także osoby szczególnie dotknięte skutkami pandemii. Blisko 20% wszystkich obdarowanych walczyło lub nadal walczy z konsekwencjami trwającej pandemii.

W efekcie ogromnej, a biorąc pod uwagę okoliczności – niezwykłej mobilizacji Szlachetne Paczki powędrowały w tym roku do potrzebujących z 625 rejonów w całym kraju. 93 z nich to miejsca, w których Szlachetnej Paczki wcześniej nie było. Misją programu jest docierać do obszarów i ludzi, do których z pomocą nie dotarł wcześniej nikt inny, którzy zmagają się z niezawinioną biedą w samotności, z dala od wzroku i zainteresowania drugiego człowieka. Uruchamianie nowych rejonów pomocy oraz działanie i rozwój dodatkowych form pomocy w ramach tzw. paczek specjalistycznych, czyli Paczki Medyków, Paczki Prawników oraz telefonu wsparcia dla samotnych seniorów „Dobre Słowa”, nie byłyby możliwe bez tych, którzy decydują się wesprzeć Paczkę finansowo.

Szlachetna Paczka działa przez cały rok, nadal możesz pomóc tym, którym zabrakło szczęścia. Dzięki Twoim wpłatom docieramy do nowych potrzebujących rodzin, często w rejony, do których nie dociera nikt inny. Wejdź na https://www.szlachetnapaczka.pl/ i zobacz, jak możesz pomóc.