Wiosna 05.06.2019

Komunikat prasowy Kuratora Stowarzyszenia WIOSNA

  1. Kurator informuje, że na dzień 19.06.2019 r. (środa) na godz. 17.15, zwołał Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia WIOSNA, które odbędzie się w lokalu Stowarzyszenia. Przedmiotem obrad będzie wybór nowego Zarządu Stowarzyszenia.
  2. Kurator dokonał określenia 18 Członków uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, a analiza ta stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.
  3. Kurator wskazuje, że słowo curator po łacinie oznacza „opiekun”, i tak też Kurator rozumie swoją rolę, a ponadto w dniu 20.05.2019 r., przyrzekł, iż powierzone mu obowiązki kuratora wykona z całą sumiennością i zgodnie z interesem społecznym, mając zawsze na względzie dobro osoby podlegającej jego pieczy.
  4. Osobą tą jest Stowarzyszenie WIOSNA, które jest wiązką relacji pomiędzy szeregiem podmiotów: m.in. członkami, wolontariuszami, pracownikami, partnerami, darczyńcami. Kurator starał się spotkać z przedstawicielami tych grup, i co za tym idzie chciałby zapewnić, że głos ich przedstawicieli powinien być wysłuchany na Walnym Zgromadzeniu Członków, tak aby Członkowie Stowarzyszenia mieli pełne informacje mogące doprowadzić do podjęcia przemyślanej oraz odpowiedzialnej decyzji.
  5. Kurator ma nadzieję, że Członkowie Stowarzyszenia będą kierować się jego dobrem, a dzięki mądrym decyzjom Stowarzyszenie po 19.06.2019 r. będzie nadal mądrze niosło pomoc społeczną, która jest tak bardzo potrzebna.
  6. Kurator informuje, że jego komunikaty dostępne są na stronie: https://tatara.com.pl/stowarzyszenie-wiosna/
  7. Kurator prosi także, by wszelkie pytania odnośnie stanu faktycznego i prawnego – celem zapewnienia jak największej rzetelności i prawdziwości przekazywanych informacji, a nadto celem usprawnienia komunikacji – kierować drogą e-mailową na adres: [email protected]

Kurator – radca prawny Karol Tatara