Wiosna 11.05.2020

Kolejny Alert Społeczny z udziałem Joanny Sadzik, prezeski Stowarzyszenia WIOSNA, organizatora Szlachetnej Paczki

Trwa kolejny tydzień kryzysu wywołanego globalną pandemią COVID-19. Niestabilna sytuacja skłania do poszukiwania mechanizmów ochronnych – szczególnie dla tych, którzy już znaleźli się w trudnej sytuacji lub zostaną dotknięci skutkami załamania w przyszłości. Aktywiści i działacze społeczni oraz doświadczeni eksperci z obszaru ekonomii, filozofii i socjologii regularnie zabierają głos w sprawie społecznych aspektów kryzysu. Wypracowane rozwiązania upubliczniane zostają w formie Alertów Społecznych. Współtwórczynią opinii jest Joanna Sadzik, prezeska Stowarzyszenia WIOSNA. Czwarty Alert Społeczny został opublikowany we wtorek 5 maja na stronie https://oees.pl/dobrzewiedziec/.

Alerty Społeczne to część inicjatywy Open Eyes Economy Summit, w ramach której wybitni specjaliści i eksperci dyskutują na temat najważniejszych bieżących problemów społeczno-gospodarczych. Wyniki wspólnych debat zostają podawane do wiadomości publicznej w formie opiniotwórczych alertów. Obok Alertu Społecznego publikowane są również alerty gospodarcze, samorządowe, edukacyjne, medyczne, biznesowe, kulturowe oraz ekspertyzy. W tym tygodniu pojawi się także nowa publikacja – alert wodny.

Pomoc nie jest wystarczająca

Już 2,6 miliarda ludzi na całym świecie dotknęły obostrzenia, blokady i kwarantanny. Załamanie gospodarcze, kryzys rynku pracy, trudny los służby zdrowia – to tylko niektóre problemy, z którymi trzeba się mierzyć.  Mimo to obecna sytuacja wyzwoliła ogromne pokłady empatii. Oddolne inicjatywy wspierania najbardziej potrzebujących to wyraz głębokiej, społecznej solidarności, niesiona pomoc nie jest jednak wystarczająca. Społeczeństwo potrzebuje konkretnych, nakładanych odgórnie rozwiązań, których źródłem są właśnie opracowywane przez ekspertów alerty społeczne.

Najnowszy Alert Społeczny, którego współtwórczynią jest Joanna Sadzik, dotyka m.in. kwestii ekonomii solidarnej (społecznej), sytuacji oświaty oraz budowania biznesów opartych na wartościach.

– Oświata i opieka społeczna potrzebują innowacji. – mówi Joanna Sadzik – Nie będzie ich, jeżeli nie zmienimy sposobu organizacji i postrzegania tych dwóch dziedzin oraz nie zwrócimy większej uwagi na osoby w nich zatrudnione – na ich kształcenie, wynagrodzenia, ważność w społeczeństwie.

Alert powstał z inicjatywy Open Eyes Economy Summit oraz Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Zobacz pełną treść Czwartego Alertu Społecznego: https://oees.pl/alerty-eksperckie/.