Wiosna 25.10.2019

Informacja zarządu Stowarzyszenia WIOSNA z dnia 25 października 2019 r.

W dniu 24 października 2019 roku w Krakowie odbyło się walne zgromadzenie członków Stowarzyszenia WIOSNA. Na spotkaniu tym przedstawiony został m.in. raport sprawozdawczy z działania za ostatnie 4 miesiące. Najważniejszą konkluzją raportu jest to, że postawiony przed wybranym w czerwcu br. zarządem cel w postaci stabilizacji i przygotowania podwalin pod realizację najważniejszych programów społecznych Stowarzyszenia, został zrealizowany.

Dzięki temu oraz dzięki zaangażowaniu wszystkich pracowników Stowarzyszenia, przygotowana została 17. edycja Akademii Przyszłości, a 19. Edycja Szlachetnej Paczki przebiega zgodnie z założonym po kryzysie organizacyjnym planem. W październiku zakończy się rekrutacja blisko 12 tysięcy wolontariuszy. Większość z nich wykonuje już swoją pracę w rejonach w całej Polsce.

Łukasz Słoniowski, wiceprezes Stowarzyszenia WIOSNA od czerwca 2019 roku, w związku ze zrealizowaniem strategicznych zadań oraz z uwagi na inne zobowiązania zawodowe, podjął decyzję o zakończeniu pracy w Zarządzie Stowarzyszenia. Jego miejsce zajęła dyrektorka zarządzająca WIOSNY Joanna Sadzik. W imieniu całego zespołu, członków i przyjaciół Stowarzyszenia, dziękujemy Łukaszowi za jego zaangażowanie.

Przed nami długofalowe poważne wyzwania organizacyjne. A w najbliższych 2 miesiącach – czas intensywnej pracy, dzięki której pomoc trafi do potrzebujących rodzin i dzieci. Szlachetna Paczka i Akademia Przyszłości po raz kolejny połączą setki tysięcy Polaków. Choć jesteśmy na dobrej drodze, nie uda się to bez wsparcia darczyńców, przyjaciół, partnerów i dziennikarzy. Bardzo Was potrzebujemy, a przede wszystkim naszej wspólnej pracy potrzebują ci, którym pomagamy.