Wiosna 29.01.2018

enova365, czyli WIOSNA przez cały rok

Czym jest enova365? To nowoczesny system ERP (Enterprise Resource Planning), który ułatwia i optymalizuje planowanie zasobów przedsiębiorstwa. W przypadku Stowarzyszenia WIOSNA chodzi tu przede wszystkim o zarządzanie organizacją i jej finansami, w tym w szczególności o monitorowanie wydatków i przychodów, poziomu środków i skali budżetu oraz bieżących informacji o realizacji wydatków oraz wpływach od darczyńców. – Szukaliśmy rozwiązania, które nie tylko wesprze kluczowe obszary naszej działalności, ale równocześnie pozwoli na taką otwartość, by wraz z naszym rozwojem kolejne funkcjonalności dały się łatwo integrować, bez konieczności zmiany całego systemu – tłumaczy Wojciech Kmiecik. – Potrzebowaliśmy przy tym narzędzia, które pomogłoby nam wyeliminować decyzje czysto intuicyjne i wspierało nas w planowaniu działań w oparciu o pogłebione analizy.

Możliwości w księgowości

System enova365 wspiera pracę w dziale księgowym WIOSNY, w znacznym stopniu automatyzując obszar rozliczeń oraz kontrolę budżetu już od momentu wprowadzania dokumentów do systemu. Oprogramowanie enova365 stało się bazą danych, w której gromadzone są wszystkie informacje biznesowe.

Szczegółowe informacje o realizacji wydatków i wpływów z podziałem na projekty, na planowane budżety czy realizacje budżetów, są realizowane w systemie enova365 przez elastyczny, a jednocześnie prosty w obsłudze mechanizm zestawień finansowych, a także dwukierunkowy (import/eksport) danych do MS Excel, będący ulubioną funkcjonalnością analityków. Baza informacji gromadzona w systemie pozwala na analizy w bardzo różnych wymiarach. Służy zarówno sprawozdawczości wewnętrznej, pozwalając na lepszą obsługę beneficjentów, darczyńców czy wolontariuszy, jak i zewnętrznej – wobec ministerstwa, urzędu skarbowego czy grantodawców.

Dzięki możliwości analizy danych z wielu perspektyw, system jest wykorzystywany na dużo większą skalę, niż tylko przygotowanie obowiązkowego dla stowarzyszenia sprawozdania finansowego i merytorycznego.

enova365 na co dzień

enova365 to również słowo, które znają wszyscy pracownicy WIOSNY. – Wykorzystujemy system nie tylko do zbierania danych finansowych i w księgowości, ale używamy też pulpitów pracowniczych. Dzięki temu nikt nie musi już chodzić z wnioskami urlopowymi czy wnioskami o nadgodziny do swoich szefów – pracownicy mogą je w prosty sposób złożyć elektronicznie, również przez urządzenia mobilne. To wielka oszczędność czasu i papieru – zapewnia Anna Witkowska, główna księgowa Stowarzyszenia WIOSNA.

Ponadto dzięki zastosowaniu enovy365 pracownik od razu widzi na swoim pulpicie zaktualizowane dane o limitach nieobecności. Z kolei menedżerowie działów, dzięki dostępowi do danych kadrowych swojego zespołu, są w stanie szybko skontrolować czas pracy swoich pracowników, sprawnie organizują pracę zespołów i wiedzą ile osób mają do dyspozycji przy planowaniu grafiku pracy.

Moduły systemu enova365 firmy Soneta wdrożone w Stowarzyszeniu WIOSNA:

Kadry Płace, Księga Handlowa, Księga Inwentarzowa, Projekty, Workflow, Handel, Analizy MS Excel, Elektroniczne Wyciągi Bankowe, Pulpit Pracownika, Pulpit Kierownika, Workflow w pulpitach